Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu
Zapraszamy do udziału w obchodach Europejskiego Roku Wolontariatu w Gdańsku. W dniach 28-30 stycznia 2011 w Galerii Bałtyckiej (Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 141) odbędzie się Galeria Wolontariatu. Celem “Galerii Wolontariatu” jest pokazanie różnorodności działań wolontariackich w Gdańsku i Metropolii. Przez 3 dni w Galerii Bałtyckiej gdańskie organizacje będą prezentowały różnorodne formy aktywności wolontarystycznej. W ramach w/w działań odbędzie się także spotkanie z zagranicznymi wolontariuszami i prezentacja Wolontariatu Europejskiego w ramach Programu UE “Młodzież w działaniu”. Celem tego przedsięwzięcia jest pokazanie społeczności lokalnej dlaczego warto być wolontariuszem. Dni Galerii Wolontariatu mają łamać stereotypowy wizerunek wolontariatu opartego głównie na jego funkcji pomocowej. Chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców do kolorowego, pełnego zabawy świata aktywności obywatelskiej. Głównym organizatorami spotkania jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku i Galeria Bałtycka. Serdecznie zapraszamy!!! Plakat promujący (pdf)