O przyszłości Unii

Tematem rozmów wiceprzewodniczącej Georgiewy z przedstawicielami rządu była rewizja unijnego wieloletniego budżetu na lata 2014-2020. Rozmawiała także o aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. UE przekonywała również, że “naszym obowiązkiem jest utrzymać Unię i uczynić ją silniejszą.”

Po południu wiceprzewodnicząca KE wzięła udział w organizowanej wspólnie przez Politykę Insight oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie debacie pod tytułem “Unia na rozdrożu? Wyzwania dla przyszłości projektu europejskiego“. Komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich wygłosiła przemówienie na temat przyszłości Unii i wystąpiła w moderowanej sesji pytań i odpowiedzi.

Swój wykład wiceprzewodnicząca KE poświęciła międzynarodowym wyzwaniom, przed którymi stoi Europa i podziałom, z jakimi przyszło jej się mierzyć. “Podziały ujawniły się wraz z występowaniem kolejnych kryzysów. Kryzys finansowy doprowadził do kryzysu gospodarczego, który z kolei wywołał podziały między północą a południem. Bezprecedensowy napływ migrantów obecnie tworzy podziały między wschodem a zachodem.” Komisarz zwróciła także uwagę na pogłębiający się kryzys zaufania w projekt Unii Europejskiej jako konsekwencję problemów, które dotykają Unię: niestabilności politycznej i gospodarczej, kryzysu uchodźczego wynikającego z konfliktów w naszym sąsiedztwie, a także rosnącego zagrożenia terrorystycznego. “Straciliśmy poniekąd wiarę we własnych siebie, w nasze możliwości, zasoby i umiejętności, które przecież nadal posiadamy.” – mówiła.

Aby przezwyciężyć te kryzysy, Unia musi skupić się na 3 kwestiach: wzmóc wysiłki na rzecz rozwiązania kryzysu uchodźców, wzmocnić naszą gospodarkę, by stawić czoła wyzwaniom przyszłości oraz działać na rzecz większego bezpieczeństwa i jedności UE na arenie światowej, podkreślała wiceprzewodnicząca.

Mówiąc o kryzysie migracyjnym komisarz powiedziała, że migracja do Unii Europejskiej okazała się bezprecedensowa nie tylko w kwestii rozmiaru, ale także prędkości napływu. “Jeśli chcemy odzyskać kontrolę nad przepływami migracyjnymi musimy pomagać ludziom tam, gdzie się znajdują i przekonać ich, by nie podejmowali niebezpiecznych podróży.” – mówiła Kristalina Georgiewa. Podkreślała, że Komisja w maksymalny sposób wykorzystała unijny budżet i na lata 2015-2016 przeznaczyła ponad 10,5 miliarda euro na pomoc uchodźcom, czyli ponad dwukrotnie więcej niż początkowo planowano.

Kristalina Georgiewa poruszyła także kwestie gospodarcze. Podkreśliła, że podstawy unijnej gospodarki pozostają mocne , że pozostaje ona największą i najbardziej otwartą gospodarką na świecie i że ożywienie postępuje mimo trudnego otoczenia globalnego. Wspomniała o sztandarowym projekcie komisji Junckera, czyli Planie Inwestycyjnym, który zaowocował już 64 dużymi projektami i 185 umowami o finansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają przynieść inwestycje o łącznej wartości 100 miliardów euro. Wśród innych politycznych priorytetów Komisji Junckera komisarz wymieniła działania na rzecz pobudzenia inwestycji, poszerzenia i pogłębienia jednolitego rynku, w tym energii, sektora cyfrowego i rynków kapitałowych.

Wśród największych wyzwań wiceprzewodnicząca KE widzi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. “Walka z terroryzmem jest priorytetem Europejskiej agendy bezpieczeństwa, przyjętej rok temu przez Komisję. Zapewnienie bezpieczeństwa jest naszą wspólną odpowiedzialnością i wszystkie podmioty muszą  wypełniać swoje role, aby Unia Europejska mogła wykorzystać wszystkie kompetencje w tym zakresie.” – mówiła komisarz.

“Jesteśmy starym kontynentem, młodą Unią i coraz starszym społeczeństwem. I musimy wyciągnąć z tego wnioski.” – podkreślała wiceprzewodnicząca KE Kristalina Georgiewa. – “W globalnym świecie, obok gigantów gospodarczych, nie damy sobie rady w pojedynkę. Potrzebujemy siebie nawzajem.” mówiła. I przekonywała, że “pomimo naszych problemów i szoków przez które przechodziliśmy i przechodzimy, Europa jest wspaniałym miejscem”.