O planach i problemach
W piątek 10 stycznia komisarz Lewandowski wziął udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu, a następnie w posiedzeniu Senatu RP, podczas których przedstawił parlamentarzystom program prac Komisji Europejskiej na 2014 rok. – Dokument ten, zaprezentowany przez KE 22 października ub.r., ma dwie ważne cechy – wstrzemięźliwość i pewien optymizm– mówił Lewandowski. – Nie zapowiada wielu nowych inicjatyw, co jest związane z faktem, iż Parlament Europejski kończy obradowanie już w kwietniu, koncentruje się natomiast na wdrażaniu już podjętych projektów i ich efektach.

Komisarz przypomniał, że spotkania z parlamentami narodowymi, podczas których prezentowany jest program prac Komisji na bieżący rok, odbywają się we wszystkich państwach członkowskich. – Widać, że zaczyna działać system kontroli i pomocniczości ze strony parlamentów narodowych, które mają 8 tygodni na zaopiniowanie unijnych projektów legislacyjnych, a w tym roku ten system zapewne się rozpędzi – mówił Janusz Lewandowski.

Oceniając tegoroczny program prac KE komisarz powiedział, że poprzednie plany roczne powstawały w cieniu kryzysu i negocjacji budżetowych, a im większe były problemy finansowe, tym trudniejsze były te rozmowy. – W 2014 roku widać oznaki wychodzenia Europy z kryzysu, nawet w Grecji, a niektóre kraje, jak Irlandia, Hiszpania czy Portugalia, już przestały bądź niedługo przestaną korzystać z programów pomocowych. Poza tym mamy 7-letnią pewność inwestycyjną w postaci zatwierdzonego nowego budżetu na lata 2014-20 – wskazywał komisarz.

Nowością w programie prac KE na 2014 rok jest także wprowadzenie programu sprawności i wydajności regulacyjnej (tzw. REFIT), czyli przebadanie zasadności i skuteczności funkcjonujących regulacji oraz zapowiedź wycofania tych inicjatyw, których nie ma potrzeby lub możliwości wdrażać. Komisarz poinformował, że Komisja już wycofała 53 regulacje.

Janusz Lewandowski podkreślił, że w 2014 Komisja Europejska będzie się koncentrować na wdrażaniu nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-20, będących istotnym narzędziem inwestycyjnym dla wszystkich beneficjentów unijnego budżetu. Przypomniał, że po raz pierwszy w budżecie UE zarezerwowano tak duże specjalne środki na walkę z bezrobociem wśród młodych, 6 miliardów euro, z czego Polska dostanie około miliarda złotych. Nowe są także mechanizmy wspomagania finansowego małych i średnich przedsiębiorstw oraz fundusz „Łącząc Europę” na transgraniczne projekty infrastrukturalne: transportowe i energetyczne.

Niespodziewanym problemem, który zajmie Komisję Europejską w bieżącym roku, jest kwestia przepływu pracowników w UE, w świetle dyskusji, jaka toczy się ostatnio przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale także w Austrii. – Komisja Europejska będzie bronić swobody przepływu osób i zasady niedyskryminacji w Unii Europejskiej. Jeśli jakieś kraje podejmą konkretne inicjatywy w tym zakresie, Komisja będzie reagować, nie będziemy się biernie przyglądać – zapowiedział komisarz. – Mamy wszelkie statystyki pokazujące, iż migracja jest źródłem netto przychodów dla budżetów narodowych. Takie są fakty i one przeczą uprzedzeniom wyrażanym przez niektóre główne siły polityczne.

Lewandowski zapowiedział także, że 22 stycznia Komisja opublikuje komunikat dot. pakietu klimatyczno-energetycznego. Jego celem będzie zapewnienie konsumentom dostępu do zintegrowanego rynku energii i określenie jego ram przed negocjacjami nowego międzynarodowego porozumienia klimatycznego w 2015 roku.

źródło i więcej informacji: http://ec.europa.eu/polska/news/140110_lewndowski_pl.htm