O jakiej Europie marzysz?
Data:
30/09/2021

Tematy konkursu

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie plakatu, który pokaże, w jakim kierunku powinna zmierzać Europa, by poradzić sobie z aktualnymi problemami, które przed nią stoją.

Uczestnicy konkursu muszą zmierzyć się z jednym spośród trzech tematów:

1.     Kryzys klimatyczny a przyszłość planety,

2.     Europejskie wartości demokratyczne a prawa człowieka,

3.     Równość w świecie cyfrowym.

Komentarz artystek i artystów do aktualnych spraw społecznych, ekologicznych, a także politycznych jest niezwykle ważny, ponieważ może zmobilizować obywateli do odpowiedzialnego działania. Sztuka jest jednym z najbardziej wpływowych narzędzi do zmiany świadomości – mówi Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i członkini jury. – Tematy wybrane do konkursu wydają się nam najbardziej pilne, to dotyczące nas wszystkich problemy, z którymi natychmiast musimy się skonfrontować. Jako członkini jury mogę również dodać, że przy ocenie zgłoszeń ważne będą zarówno wartości artystyczne prac, jak i element perswazyjny, wspierający ważne ich przesłanie.

Prace powinny powstać wokół wartości i priorytetów Komisji Europejskiej, a także być zgodne z założeniami Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli nawiązywać do idei zrównoważonego rozwoju, uwzględniając przy tym aspekt włączenia społecznego. Ocenie podlegać będą również walory kreatywne i estetyczne inspirowane kulturą i sztuką.

Jury i nagrody

Dla laureata przewidziana jest nagroda pieniężna w wysokości 8000 zł. Ponadto, zwycięska praca oraz dwie wyróżnione będą promowane pod koniec 2021 roku w przestrzeni miejskiej na nośnikach outdoor w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Trójmieście.

W jury zasiadają:

  • Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
  • Katarzyna Kasia, filozofka, kierowniczka Katedry Teorii Kultury ASP w Warszawie
  • Joanna Rajkowska, artystka
  • Justyna Napiórkowska, dyrektorka artystyczna Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej w Warszawie i w Brukseli
  • Krzysztof Nalepa, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  • Paweł Kastory, DDB
  • Marek Żołędziowski, GroupOne

Prace konkursowe można składać do 30 września br.

Ogłoszenie wyników zostało zaplanowane na październik.

Oficjalna strona konkursu, regulamin: www.zaprojektujeurope.com(link is external) .

Organizator: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Partnerzy: DDB, Group One, Polska Rada Biznesu