O Grecji i euro na G-20
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy zapowiedzieli, że podczas szczytu w Los Cabos będą podkreślać wagę działań UE na rzecz walki z kryzysem zadłużeniowym: rozwiązanie problemów najbardziej zagrożonych państw; wspieranie wzrostu poprzez reformy strukturalne oraz zróżnicowaną i sprzyjającą wzrostowi konsolidację fiskalną w ramach europejskiego semestru; wzmocnienie zabezpieczeń finansowych strefy euro; finansowanie i dokapitalizowanie banków oraz wzmocnienie zarządzania gospodarczego w strefie euro.

Deklarują również, że podtrzymają wobec partnerów z grupy G-20 zobowiązanie do zagwarantowania stabilności finansowej strefy euro oraz jej integralności.

Stwierdzimy też jasno, że chcemy, aby Grecja pozostała w strefie euro, ale realizowała związane z tym zobowiązania. Poinformujemy również naszych partnerów o podejmowanych przez nas działaniach służących dalszemu wzmocnieniu i pogłębieniu naszej unii gospodarczej, by była współmierna do unii walutowej – mówią szef KE José Manuel Barroso oraz przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy

Obaj przewodniczący wezwą również swoich partnerów z państw G-20 do uznania własnych zobowiązań do nadania silnego impulsu procesowi przywracania równowagi w światowej gospodarce.