Nowy ombudsman Europy
W następstwie wyboru przez Parlament Europejski w lipcu bieżącego roku,Emily O’Reilly rezygnuje z urzędu irlandzkiego rzecznika praw obywatelskich i z dniem 1 października 2013 r. rozpoczyna pracę jako Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich.

Komentując wybór na Rzecznika, O’Reilly zaznaczyła: – Europa stawia obecnie czoła, nie tylko kryzysowi ekonomicznemu, ale również kryzysowi legitymacji politycznej. Na całym kontynencie wzrastają antagonizmy i podziały polityczne, spada poziom zaufania do instytucji europejskich, a wielu obywateli odnosi wrażenie, że ich głos nie ma znaczenia. Dlatego też rok 2014 będzie rokiem szczególnym dla Europy i dla Unii Europejskiej. Jednym z moich zadań, jako Rzecznika Praw Obywatelskich, będzie zwrócenie uwagi na problemy dotyczące obywateli oraz zmniejszenie dystansu między nimi a instytucjami UE.

W dwadzieścia lat po utworzeniu Urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich powołanego na mocy Traktatu z Maastricht, nadszedł czas na to, żeby przemyśleć jego rolę oraz zwiększyć jego efektywność i zauważalność jego działań. Wszyscy obywatele i mieszkańcy UE powinni móc korzystać z efektywnej administracji w pełni służącej ich potrzebom. Korzystając z osiągnięć mojego poprzednika w zakresie umacniania przejrzystości oraz wydajności administracji, będąc jednocześnie wspieraną przez efektywną i oddaną swojej pracy grupę osób tworzącą Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, chcę wnieść nową energię oraz efektywność w pracę biura.

Zamierzam aktywnie współpracować z Parlamentem Europejskim oraz zaangażować się w działania Komisji Europejskiej oraz innych instytucji UE w imię praw i interesów jej obywateli.

Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Co roku, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje ok. 2 500 skarg od obywateli, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uniwersytetów, gmin oraz innych jednostek. Co roku, instytucja przeprowadza ponad 450 postępowań. Wiele z nich dotyczy skarg na brak przejrzystości w działaniach instytucji UE, w tym odmowy dostępu do dokumentów lub informacji. Pozostałe skargi odnoszą się do problemów związanych z programami i projektami UE, dyskryminacją, lub konfliktami interesów w zakresie administracji UE.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów i jednostek organizacyjnych UE. Każdy obywatel UE, mieszkaniec lub przedsiębiorstwo albo stowarzyszenie państwa członkowskiego może złożyć skargę do Rzecznika. Urząd Rzecznika oferuje szybkie, elastyczne i nieodpłatne rozwiązania dla problemów związanych z administracją UE.

źródło i więcej informacji: Link