Nowocześni mimo kryzysu

Dzięki takiemu wzrostowi przedsiębiorstwa unijne niemal dorównują firmom amerykańskim (9 proc.), przewyższają światową średnią (7,6 proc.) i zostawiają w tyle przedsiębiorstwa japońskie (1,7 proc.). W sektorach intensywnie wykorzystujących badania i rozwój odnotowano ponadprzeciętny wzrost zatrudnienia. To najważniejsze wnioski wynikające ze sporządzonego przez Komisję Europejską unijnego zestawienia danych za 2012 r. dotyczących inwestycji w badania i rozwój w przemyśle (EU Industrial R&D Investment Scoreboard), obejmującego 1500 największych światowych inwestorów w tej dziedzinie. Pierwsza pięćdziesiątka obejmuje 15 firm z UE, 18 z USA i 12 z Japonii. Japoński producent samochodów Toyota znajduje się na szczycie rankingu, a Volkswagen, najwyżej oceniana firma z UE, zajmuje trzecie miejsce (inwestycje wartości 7,2 mld euro). Niedawno opublikowane dane Eurostatu wskazują, że łączne wydatki na badania w sektorach publicznym i prywatnym UE wzrosły z 2,01 proc. PKB w 2010 r. do 2,03 proc. PKB w 2011 r. Wzrost ten jest głównie spowodowany zwiększonymi nakładami w sektorze prywatnym.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała:Wiedza jest siłą napędową europejskiej konkurencyjności, wzrost inwestycji na badania i rozwój w unijnych firmach jest zatem wezwaniem do broni w walce o wzrost i miejsca pracy. Teraz musimy dorównać ambicjom sektora prywatnego poprzez zwiększenie inwestycji w badania i rozwój na poziomie krajowym i europejskim. Przywódcy unijni powinni dać ku temu wyraźny sygnał, zatwierdzając ambitny budżet dla „Horyzontu 2020”, naszego przyszłego programu w dziedzinie badań i innowacji.

Z zamieszczonych w zestawieniu danych dotyczących łącznych inwestycji firm wynika, że Stany Zjednoczone nadal wyprzedzają UE, co jest spowodowane większą liczbą firm z sektora zaawansowanych technologii w USA (178,4 mld euro w porównaniu z 144,6 mld euro). Największy wzrost wydatków na badania i rozwój w pierwszej setce rankingu wykazują firmy z sektora technologii informacyjno–komunikacyjnych (ICT), takie jak Huawei (48,4 proc.), Apple (36,3 proc.) i STMicroeleectronics (34,5 proc.). Inne przedsiębiorstwa z pierwszych 100 miejsc rankingu, które odnotowały znaczący skok w poziomie inwestycji w badania i rozwój, należą do sektora samochodowego i sektora części zamiennych. Niektóre z nich mają siedzibę w UE, np. BMW (21,6 proc.) i Renault (19,4 proc.).

Za wzrost w UE w 2011 r. w znacznym stopniu odpowiedzialny jest sektor samochodowy (wzrost rzędu 16,2 proc.), który ma największy udział w inwestycjach w badania i rozwój w UE (25 proc.). Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niemczech, które odpowiadają za około jedną trzecią łącznych inwestycji unijnego sektora prywatnego w badania i rozwój, zwiększyły nakłady w tej dziedzinie o 9,5 proc. Przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii i Francji, które również odpowiadają za znaczną część badań w sektorze prywatnym, odnotowały wzrost odpowiednio o 13,1 proc. i 7,6 proc.

źródło i więcej informacji: Link