Nowe prawo jazdy
Oto najważniejsze zmiany, wchodzące w życie 19 stycznia 2013 r.:

Standardowy format europejski

Wszystkie nowe prawa jazdy w Unii będą miały nowy format, przypominający plastikową kartę kredytową. Znajdzie się na nich zdjęcie oraz zestaw tych samych informacji, dzięki czemu dokumenty te będą czytelniejsze i lepiej rozpoznawalne w całej Europie (zob. zdjęcie poniżej). Od dnia 19 stycznia 2013 r. w tym formacie wydawane będą wszystkie nowe prawa jazdy.

Prawa jazdy już wydane zachowają ważność i zostaną zastąpione nowym wzorem w momencie przedłużenia terminu ich ważności lub najpóźniej do 2033 r. Każde państwo członkowskie może podjąć decyzję, by na dokumencie znalazły się jego symbole narodowe.

Ulepszone zabezpieczenia

Dzięki wprowadzonym zabezpieczeniom nowe prawo jazdy będzie trudniejsze do podrobienia.

Do większego bezpieczeństwa przyczyni się również nowy europejski system elektronicznej wymiany danych, który ułatwi wymianę informacji między administracjami poszczególnych państw. Dzięki temu łatwiej będzie zarządzać dokumentami w przypadku, gdy kierowca zamieszka w innym państwie członkowskim. Ułatwi to również walkę z tzw. „turystyką po prawo jazdy” i nadużyciami, np. poprzez wdrożenie w danym państwie członkowskim surowszego zakazu wydawania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy cofnięto, zawieszono lub ograniczono w innym państwie członkowskim.

Regularne przedłużanie terminu ważności prawa jazdy

Regularne przedłużanie terminu ważności prawa jazdy w całej Unii jest niezbędnym środkiem w walce z nadużyciami i w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z nowymi przepisami ważność prawa jazdy na samochody i motocykle trzeba będzie przedłużać, w zależności od państwa członkowskiego, co 10-15 lat. Kierowcy autobusów i ciężarówek będą musieli przedłużać termin ważności prawa jazdy co pięć lat i przechodzić przy tym obowiązkowe badanie lekarskie.

Jest to procedura wyłącznie administracyjna, niewymagająca dodatkowych egzaminów. Dzięki niej wszystkie dane zawarte w dokumencie oraz zdjęcia będą aktualne, zabezpieczenia będą regularnie aktualizowane zgodnie z najnowszymi technologiami, a państwa członkowskie będą miały bieżące informacje na temat praw jazdy znajdujących się w obrocie.

źródło i więcej informacji: Link