Nowe otwarcie na konsumentów
W programie wizyty komisarza w Polsce (wtorek 26 listopada br.) przewidziano również spotkanie z przedstawicielami najważniejszych organizacji konsumenckich – Konfederacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Otwierając spotkanie komisarz Mimica podkreślał znaczenie dialogu z organizacjami, które – jego zdaniem – są kluczowym elementem systemu ochrony praw konsumentów. Wśród swoich priorytetów wymienił m.in. konsolidację i egzekucję istniejących przepisów w zakresie polityki konsumenckiej oraz szerokie informowanie o korzyściach wynikających z europejskiej legislacji (np. łatwa zmiana dostawców prądu, gazu itd.).

Do równie ważnych obszarów swojej działalności Neven Mimica zaliczył działania na rzecz poprawy jakości obsługi pasażerów linii lotniczych czy klientów sklepów internetowych. Komisarz zaznaczył, że – ze względu na kończące się kadencje Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego – nie będzie zgłaszać nowych projektów legislacyjnych, ale skoncentruje się na realizacji już istniejących.

Prezes Federacji Konsumentów Kamil Pluskwa-Dąbrowski podziękowała możliwość przedstawienia wyników pracy polskich organizacji konsumenckich. Wyjaśniał, że mimo wsparcia m.in. instytucji Unii Europejskiej organizacje konsumenckie w Polsce wciąż działają w trudniejszych warunkach niż ich odpowiedniki w innych krajach UE. Pluskwa-Dąbrowski wskazywał m.in. na brak systemowych rozwiązań dotyczących finansowania organizacji konsumenckich, co odbija się na możliwościach świadczenia skutecznej pomocy obywatelom.

Neven Mimica zapowiedział, że w przyszłym roku Komisja zamierza zainicjować serię działań związanych z budowaniem potencjału instytucjonalnego organizacji konsumenckich w krajach członkowskich m.in. w Polsce. Komisarz wskazał jednocześnie na ograniczone możliwości Komisji Europejskiej, która – tak jak inne instytucje UE – musi w czasach kryzysu wykazywać się konstruktywnym podejściem do bezpośrednich form wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Przedstawiciel Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Paweł Rokicki apelował o wsparcie Komisji na rzecz intensywniejszego włączenia organizacji konsumenckich w dialog z polskim rządem. Rokicki zwrócił uwagę, że organizacje konsumenckie bywają traktowane przez władze publiczne przedmiotowo, zaś współpraca nie ma charakteru trwałego tylko projektowy.

Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ogólnoeuropejska sieć zrzeszająca instytucje podejmujące działania na rzecz ochrony praw konsumentów) wyraził przekonanie, że systemowe usprawnienie działalności organizacji konsumenckich przyniosłyby znaczną poprawę w dziedzinie ochrony praw konsumentów w Polsce. Jako przykład nieprzystawalności krajowych rozwiązań do obecnej rzeczywistości wskazał na brak wystarczającej liczby platform ODR (służących do rozwiązywaniu sporów konsumenckich online) oraz na zbyt małe pokrycie sektora konsumenckiego instytucjami alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR). Stańczakpodkreślał, że Polska pozostaje w tyle choć istnieją już rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej (dyrektywa ADR i rozporządzenie ODR).

W czasie spotkania rozmawiano także o pozwach zbiorowych oraz otwarciu rynku energii elektrycznej.

Podczas pobytu w Warszawie komisarz Mimica spotkał się także z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów Wojciechem Kowalczykiem. Przedmiotem rozmów był projekt Dyrektywy w sprawie przejrzystości i porównywalności opłat związanych z prowadzeniem rachunku płatniczego, sprawie zmiany rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

Kolejnym punktem programu wizyty było spotkanie z Jarosławem Królem, wiceprezesem Urzędu Ochrony Konkurenci i Konsumentów, z którym komisarz rozmawiał m.in. na temat pakietu bezpieczeństwa produktów i nadzoru nad rynkiem oraz funkcjonowania systemu RAPEX (system ewidencji niebezpiecznych produktów UE).

Z kolei pakiet rozwiązań legislacyjnych (dwa rozporządzenia wykonawcze) w zakresie poprawy bezpieczeństwa wyrobów medycznych był tematem rozmów komisarza z ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem.

źródło i więcej informacji: Link