Nowa strategia UE w walce z tworzywami sztucznymi

„Jeżeli nie zmienimy metod produkcji i sposobów wykorzystywania tworzyw sztucznych do roku 2050 w oceanach będzie więcej plastiku, niż ryb” – taką opinie wyraził Frans Timmermans – I wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, gdy prezentował pierwszą w historii, ogólnoeuropejską strategię dotyczącą tego problemu.

Strategia ta ma zapewnić ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami tworzywami sztucznymi, a jednocześnie ma wspierać wzrost i innowacje na rzecz lepszej przyszłości Europy. Zgodnie z nowymi planami do roku 2030 wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych, występujące na rynku Unii Europejskiej będą nadawać się do recyklingu, zmniejszy się zużycie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, a ponadto zostaną wprowadzone ograniczenia dotyczące celowego stosowania mikrodrobin plastiku.

Europejczycy , co roku wytwarzają ok. 25 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Zaledwie nie całe 30% z nich zabierane jest do recyklingu. Co ciekawe, na całym świecie 85% odpadów plażowych stanowią właśnie tworzywa sztuczne. Dużym problemem jest też fakt, iż tworzywa sztuczne przedostają się do naszych organizmów. Mikrodrobiny są obecne w powietrzu, wodzie, jak również w żywności

Europa dysponuje najlepszymi warunkami, by wieść prym w procesie transformacji. Dzięki temu podejściu otworzą się nowe możliwości w obszarze innowacji, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Nowa strategia niesie za sobą zestaw dziesięciu kluczowych wskaźników, które odnoszą się do każdego etapu cyklu. Będą one mierzyły postępy w procesie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym.

Zgodnie z nowa strategią UE:

– spowoduje, że recykling będzie opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw – nowe przepisy dotyczące pakowania, aby zwiększyć możliwości recyklingu tworzyw sztucznych występujących na rynku.

– ograniczy ilość odpadów z tworzyw sztucznych – przepisy europejskie już doprowadziły do znacznego ograniczenia stosowania toreb plastikowych w kilku państwach członkowskich. Nowe plany dotyczą tym razem innych, jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych.

– powstrzyma zaśmiecanie mórz – nowe przepisy mają stanowić, że odpadów wytwarzanych na statkach lub zebranych na morzu  nie można porzucać. Należy je przywozić na ląd, gdzie powinny być odpowiednio zagospodarowane.

– zachęci do inwestowania i wprowadzania innowacji – komisja zapewni organom krajowym i europejskim przedsiębiorcom wytyczne, jak zminimalizować odpady z tworzyw sztucznych u źródła. Innowacje te mają być silnie wspierane przez UE: dodatkowe 100 milionów euro zostanie przeznaczonych na finansowanie opracowania materiałów bardziej inteligentnych i nadających się w większym stopniu do recyklingu.

– pobudzi zmiany na całym świecie – Unia Europejska po za działaniami w gronie krajów członkowskich, ma zamiar współpracować z partnerami z całego świata, tak aby udało się znaleźć rozwiązania globalne.