Nowa inicjatywa dla młodych w UE!

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej, która ma na celu przynieść korzyści społecznościom w całej Europie. Korpus powołał przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, w celu umożliwienia młodym ludziom udziału w projektach z zakresu wolontariatu, we własnym kraju lub za granicą.

EKS

 

Każdy, kto zobowiązuję się do udziału w projekcie musi działać zgodnie zasadami i misją Europejskiego Korpusu Solidarności. Przedsięwzięcie skupia młodych ludzi w celu stworzenia bardziej integracyjnego społeczeństwa, wspierania osób słabszych i reagowania na wyzwania społeczne. Młodzi ludzie, którzy chcą pomagać innym, uczyć się i rozwijać, mogą zdobyć w nim inspirujące i rozwijające doświadczenia.

Chętne osoby powinny być w wieku od 18 do 30 lat. Po rejestracji, młodzi ludzi mogą brać udział w wielu projektach, takich jak: odbudowie zniszczeń po klęskach żywiołowych czy zapobieganiu im. Pomoc w ośrodkach dla osób ubiegających się o azyl, czyszczenie lasów w celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego czy praca z osobami niepełnosprawnymi.

Europejski Korpus Solidarności składa się z dwóch uzupełniających się wzajemnie części. Pierwsza z nich to projekty z zakresu wolontariatu, a druga – projekty z zakresu rozwoju zawodowego. Projekty wolontariackie oferują młodym ludziom możliwość udziału w wolontariacie w innym kraju, prowadzonym w pełnym wymiarze czasu i przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Stanowią one uzupełnienie wolontariatu europejskiego (część programu Erasmus+), jak również innych unijnych programów finansowania. W ramach projektów z zakresu rozwoju zawodowego młodzi ludzie otrzymują oferty pracy, praktyki lub przyuczenia do zawodu w wielu różnych sektorach, w których prowadzone są działania oparte na zasadzie solidarności, w których poszukiwani są zmotywowani i aktywni społecznie młodzi ludzie. Ta część Europejskiego Korpusu Solidarności będzie rozwijana stopniowo poprzez partnerstwa z organami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami handlowymi działającymi w tych obszarach.

W zależności od wymagań projektów oraz poszukiwanych umiejętności i doświadczenia, członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności zatrudniani będą w charakterze wolontariuszy, pracowników, uczniów przyuczających się do zawodu albo stażystów.

Zostań wolontariuszem Unii Europejskiej! Zbieraj doświadczenia i rozwijaj się, we własnym kraju lub za granicami. Możesz zarejestrować się za pomocą swojego konta w serwisie społecznościowym lub założyć konto w systemie „EU Login” na stronie: https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_pl