Nobel dla UE: od wojny do pokoju
Przyjęcie Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej Unii Europejskiej, Oslo 10 grudnia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy

Wasze Królewskie Mości,

Wasze Książęce Wysokości,

Szanowni Szefowie państw i rządów,

Szanowni Członkowie Norweskiego Komitetu Noblowskiego,

Dostojni Goście,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

Czujemy się zaszczyceni i głęboko poruszeni, że znaleźliśmy się tutaj, aby w imieniu w imieniu Unii Europejskiej przyjąć Pokojową Nagrodę Nobla.

W czasach niepewności takie chwile przypominają mieszkańcom Europy i całego świata o podstawowym celu Unii: aby teraz i w przyszłości zacieśniać braterskie więzy między narodami Europy.

To nasze zadanie. Przed nami dążyły do tego całe pokolenia. Jest to również cel dla następnych pokoleń.

Tu w Oslo pragnę dzisiaj złożyć hołd wszystkim Europejczykom, którzy marzyli o kontynencie, będącym oazą pokoju, oraz wszystkim osobom, które dążyły do urzeczywistnienia tego pragnienia.

Ta nagroda jest dla nich.

źródło:
Link