Nobel dla Europy
To uzasadnione uznanie za unikalny projekt, który funkcjonuje z pożytkiem dla obywateli, a także z korzyścią dla świata – zaznaczył Barroso na konferencji prasowej w Brukseli. – Nie możemy nigdy zapomnieć, ze UE zjednoczyła kraje podnoszące się z ruin dewastującej drugiej wojny światowej i zjednoczyła je w imię pokoju opartego na ponadnarodowych instytucjach reprezentujących wspólny europejski interes.

Podziękowania przewodniczącego KE José Manuela Barroso

Szanowni Państwo!

Muszę przyznać, że kiedy obudziłem się dziś rano, nie spodziewałem się, że będzie to tak dobry dzień.

Z ogromnym wzruszeniem przyjąłem wiadomość o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla Unii Europejskiej. Pokojowa Nagroda Nobla przyznana przez Komitet Noblowski to dla Unii Europejskiej wielki zaszczyt. Pokojowa Nagroda Nobla to wielki zaszczyt dla 500 milionów obywateli Europy, dla wszystkich państw członkowskich i instytucji europejskich.

To uzasadnione uznanie dla jedynego w swoim rodzaju projektu, który działa na korzyść swoich obywateli i na korzyść całego świata.

Nie możemy nigdy zapomnieć, że w czasie kiedy powstawała, Unia Europejska zbliżyła do siebie kraje podnoszące się z ruin wyniszczającej II wojny światowej i zjednoczyła je w projekcie na rzecz pokoju, opartym na ponadnarodowych instytucjach reprezentujących wspólny europejski interes.

Unia Europejska, poczynając od Wspólnoty Europejskiej, zjednoczyła kraje podzielone w okresie zimnej wojny. Zjednoczyła je wokół wartości takich jak szacunek dla godności ludzkiej, wolności, demokracji, sprawiedliwości, praworządności i poszanowania praw człowieka.

Dzięki sile przemian, Unia Europejska, która na początku składała się tylko z sześciu państw, zdołała zjednoczyć prawie cały kontynent. Do tych wartości – wolności, demokracji, sprawiedliwości, praworządności i poszanowania praw człowieka – dążą ludzie na całym świecie. Są to wartości, które Unia Europejska promuje, by świat stał się lepszym miejscem dla wszystkich. Jesteśmy dumni z tego, że Unia Europejska jest największym na świecie darczyńcą pomocy rozwojowej i humanitarnej, a także jest liderem światowych działań na rzecz ochrony planety poprzez walkę ze zmianami klimatycznymi i promowanie globalnych dóbr publicznych.

Nagroda przyznana dziś przez Komitet Noblowski pokazuje, że w tych trudnych czasach Unia Europejska pozostaje inspiracją dla państw i ludzi na całym świecie, a międzynarodowa społeczność potrzebuje silnej Unii Europejskiej.

Komitet Noblowski i międzynarodowa społeczność wysyłają do Europy bardzo ważny sygnał mówiący o tym, że Unia Europejska jest niezmiernie wartościowa, powinniśmy o nią dbać dla dobra Europejczyków i dla dobra całego świata.