Nieco cieplejsza prognoza
Obecnie inwestycje i konsumpcja krajowe są nadal utrudnione w wyniku korekty bilansowej i ograniczeń w zakresie podaży kredytów w niektórych państwach, niskich oczekiwań dotyczących przyszłych zysków i dochodów, a także wysokiego poziomu niepewności co do perspektyw gospodarczych.

Mimo że sytuacja na rynkach finansowych uległa znacznej poprawie i ogólnie w całej UE stopy procentowe spadły, nie przełożyło się to jeszcze na kondycję realnej gospodarki. Dotychczas pojawiły się tylko nieśmiałe oznaki zmniejszenia rozdrobnienia gospodarczego w poszczególnych państwach członkowskich, a przedsiębiorstwa w słabszych gospodarkach nadal muszą sobie radzić z rygorystycznymi warunkami kredytowymi.

Postępuje korekta zaburzeń równowagi zewnętrznej i wewnętrznej, a w przypadku szeregu podatnych na zagrożenia państw członkowskich oczekuje się w bieżącym roku nadwyżki na rachunku obrotów bieżących ze względu na poprawę rentowności sektora eksportu.

Jednakże nawet pomimo postępującego delewarowania zadłużenia, w okresie objętym prognozą prawdopodobnie pozostanie ono utrudnieniem dla wzrostu gospodarczego. Ponadto oczekuje się, że słaba sytuacja na rynku pracy będzie miała negatywny wpływ na spożycie prywatne. Przewiduje się zatem, że w okresie objętym prognozą wzrost popytu krajowego utrzyma się na niskim poziomie.

Oczekuje się, że ożywienie aktywności gospodarczej będzie zbyt małe, aby zmniejszyć bezrobocie. Bezrobocie ma według prognoz wynosić 11 proc. w całej UE oraz 12 proc. w strefie euro w 2013 r. i ustabilizuje się na tym poziomie w 2014 r., natomiast różnice w tym zakresie pomiędzy państwami członkowskimi nadal pozostaną bardzo duże.

W 2013 r. spodziewane jest dalsze zmniejszenie zatrudnienia, ponieważ w dalszym ciągu odczuwalny będzie opóźniony wpływ recesji w 2012 r. Do 2014 r. bardziej dynamiczny wzrost PKB ma jednakże umożliwić wzrost zatrudnienia.

Inflacja cen konsumpcyjnych w ostatnich kwartałach nadal się zmniejszała, zanikał bowiem wpływ wcześniejszego wzrostu cen energii na inflację. Stopniowy spadek inflacji ma utrzymać się w bieżącym roku i obecnie przewiduje się, że w 2013 r. inflacja wyniesie 1,8 proc. w UE i 1,6 proc. w strefie euro, a w 2014 r. odpowiednio – 1,7 proc. i 1,5 proc.

źródło i więcej informacji: Link