Niebieski pas dla statków
Komisja Europejska przedstawiła plany ułatwienia formalności celnych dla statków mające na celu ograniczenie biurokracji, zmniejszenie opóźnień w portach i zwiększenie konkurencyjności sektora morskiego. Obecnie spedytorzy i eksporterzy narzekają, że w przypadku podjęcia decyzji o przesłaniu towarów w Europie transportem morskim bliskiego zasięgu uciążliwość procedur administracyjnych w portach powoduje dodatkowe koszty i znaczne opóźnienia – bywa, że statki czekają w portach na odprawę celną przez wiele godzin, a czasami dni.

Powoduje to niższą atrakcyjność sektora przewozów morskich w porównaniu z innymi formami transportu, w szczególności z transportem drogowym, niepotrzebnie zwiększając liczbę samochodów ciężarowych na naszych już i tak zatłoczonych drogach. Dzięki wnioskowi Komisji transport morski będzie napotykał mniej trudności administracyjnych, jego potencjał będzie zatem mógł zostać w pełni wykorzystany na rynku wewnętrznym UE i poza nim.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: Europa stoi przed poważnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o rosnące zagęszczenie ruchu i wzrost zanieczyszczenia. Potrzebne jest pełne wykorzystanie potencjału żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i stworzenie tanich, przyjaznych środowisku rozwiązań eliminujących przewóz większej ilości towarów samochodami ciężarowymi po naszych zatłoczonych drogach. Proponujemy innowacyjne narzędzia służące do ograniczenia biurokracji i pomagające podnieść atrakcyjność sektora żeglugowego jako alternatywy dla klientów poszukujących możliwości przemieszczania towarów w całej UE.

źródło i więcej informacji: Link