Nepal na “czarnej liście”
Komisja Europejska po raz dwudziesty drugi zaktualizowała europejski wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania lub ograniczeniom w wykonywaniu przewozów na terytorium Unii Europejskiej, zwany powszechnie unijnym wykazem bezpieczeństwa lotniczego. Na podstawie informacji dotyczących bezpieczeństwa z różnych źródeł i wysłuchawszy zarówno nepalskich władz lotniczych, jak również wielu nepalskich przewoźników, Komisja zadecydowała o umieszczeniu wszystkich przewoźników lotniczych z Nepalu w unijnym wykazie bezpieczeństwa lotniczego.

Siim Kallas
, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport: Obecna sytuacja w Nepalu w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego nie pozostawia nam innego wyboru niż wpisanie wszystkich nepalskich przewoźników lotniczych na tzw. czarną listę. Mamy nadzieję, że zakaz ten wspomoże działania władz lotniczych na rzecz poprawy bezpieczeństwa lotniczego. Zwróciłem się już do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego o opracowanie projektu wsparcia bezpieczeństwa lotniczego w Nepalu. Z drugiej strony — cieszę się, że mogę jednocześnie odnotować dalsze postępy w zakresie bezpieczeństwa, szczególnie na Filipinach, w Sudanie i Zambii. Wszystkie wymienione kraje, jak również szereg innych państw, w których poziom bezpieczeństwa ulega stopniowej poprawie, figurują obecnie w wykazie, ale jestem przekonany, że na pozytywne decyzje nie trzeba będzie długo czekać – o ile obecny właściwy trend się utrzyma.

Nowy wykaz zastępuje i aktualizuje poprzedni wykaz z lipca 2013 r. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej Komisji.

W wyniku zakazu, jakim objęto nepalskich przewoźników, nie mogą oni obsługiwać lotów do UE ani na jej terytorium. Ponadto na europejskich operatorach i biurach podróży spoczywa obowiązek poinformowania podróżujących do Nepalu Europejczyków o tym, że przysługuje im prawo do zwrotu kosztów rezerwacji na loty linii lotniczych z Nepalu, gdyby zdecydowali się z nich nie korzystać.

Niezależnie prowadzone są konsultacje z libijskim urzędem lotnictwa cywilnego. Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE pragnie zauważyć, że, odnotowując poczynione postępy, doszedł jednak do porozumienia z organami lotnictwa cywilnego Libii w sprawie konieczności utrzymania dobrowolnego wstrzymania lotów do UE, wprowadzonego od czasu rewolucji w Libii przez wszystkich przewoźników lotniczych, którym wydano koncesje w tym kraju. Wdrażanie tych ograniczeń będzie nadal ściśle monitorowane przez Komisję oraz unijny Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego.

Unijny wykaz bezpieczeństwa lotniczego zaktualizowano również w wymiarze technicznym, w szczególności w wyniku usunięcia niektórych przewoźników lotniczych, którzy zaprzestali działalności, i uwzględnienia nowych, niedawno powstałych w krajach objętych zakazem. Są to: Kirgistan, Kazachstan, Indonezja i Mozambik.

Podstawą decyzji Komisji była jednomyślna opinia Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego UE, obradującego w dniach 19-21 listopada 2013 r. W skład unijnego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Lotniczego wchodzą eksperci ds. bezpieczeństwa z 28 państw członkowskich UE oraz przedstawiciele Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Decyzja Komisji została również pozytywnie zaopiniowana przez Parlament Europejski i Radę Ministrów.

Kontekst

Zaktualizowany europejski wykaz bezpieczeństwa lotniczego obejmuje wszystkich przewoźników lotniczych posiadających certyfikaty wydane w następujących 21 państwach (łącznie 295 przewoźników podlegających całkowitemu zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej): Afganistan, Angola, Benin, Dżibuti, Erytrea, Filipiny (z wyjątkiem jednego przewoźnika), Gabon (z wyjątkiem trzech przewoźników, których działalność podlega ograniczeniom i warunkom), Gwinea Równikowa, Indonezja (z wyjątkiem pięciu przewoźników), Kazachstan (z wyjątkiem jednego przewoźnika, którego działalność podlega ograniczeniom i warunkom), Kirgistan, Republika Konga, Demokratyczna Republika Konga, Liberia, Mozambik, Nepal, Sierra Leone, Suazi, Sudan, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca oraz Zambia. Wykaz obejmuje również dwóch indywidualnych przewoźników: Blue Wing Airlines z Surinamu oraz Meridian Airways z Ghany. W sumie w wykazie figuruje 297 linii lotniczych.

Wykaz obejmuje także 10 przewoźników lotniczych podlegających ograniczeniom w wykonywaniu przewozów, którym w związku z tym zezwolono na wykonywanie lotów do UE na ściśle określonych warunkach: Air Astana z Kazachstanu, Afrijet, Gabon Airlines i SN2AG z Gabonu, Air Koryo z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Airlift International z Ghany, Air Service Comores z Komorów, Iran Air z Iranu, TAAG Angolan Airlines z Angoli i Air Madagascar z Madagaskaru.

źródło i więcej informacji: Link