Nauka o UE może być zabawą
W mediach wiele się dzisiaj słyszy o Brukseli. Nie zawsze łatwo jest jednak zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób Bruksela podejmuje pewne decyzje. Wiadomo natomiast, że decyzje te mają bezpośredni wpływ na nasze życie. Wiedza o Unii Europejskiej i poszerzanie tej wiedzy to nie tylko domena dorosłych. Najlepiej, jeśli dzieci i młodzież również będą uczyć się o UE, i to już od najmłodszych lat. Dzięki temu zrozumieją, na czym Unia polega i jak funkcjonuje.

Dlatego też Komisja uruchomiła nową stronę na temat UE: Kącik dla dzieci. Młodzi internauci z Europy i spoza niej znajdą tu gry, quizy i informacje o Unii oraz o poszczególnych krajach, które do niej należą. Na stronie tej po raz pierwszy UE oferuje także informacje o prawach dziecka skierowane do najmłodszych użytkowników, sformułowane w zrozumiały dla nich sposób.

Kącik dla dzieci składa się z trzech części:

• W pierwszej części młodzi internauci w wieku 6–16 lat znajdą opracowane przez Komisję i inne instytucje gry i quizy, które pozwolą im połączyć przyjemne z pożytecznym.
• Druga część nosi tytuł „Unia Europejska: z czym to się je?” i zawiera interaktywną mapę Europy oraz ciekawostki na temat UE i należących do niej krajów.
• Trzecia część („Poznaj swoje prawa”) obejmuje gry, nagrania wideo i informacje o prawach dziecka, przedstawione osobno dla dwóch grup wiekowych.

Ze wszystkich tych stron młodzi internauci mogą korzystać w dowolnym języku UE.

Kącik dla dzieci został powiązany z wcześniej istniejącą stroną Kącik dla nauczycieli, która zawiera pomoce dydaktyczne na temat UE i jej funkcjonowania do wykorzystania w klasie. Strona ta oferuje wybór najlepszych materiałów dla nauczycieli opracowanych przez Komisję i inne instytucje, zarówno z myślą o uczniach szkół podstawowych, jak i średnich. Pomoce te zostały przygotowane przy współudziale ekspertów w dziedzinie edukacji z poszczególnych państw członkowskich.

Linki Link