Nauka doceniona
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) przyznała 680 mln euro 302 doświadczonym naukowcom w ramach najnowszego zaproszenia do składania wniosków o prestiżowe dotacje dla doświadczonych badaczy („advanced grants”). Dzięki grantom, których wysokość dochodzi do 2,5 mln euro na projekt, wyróżnieni naukowcy razem ze swoimi zespołami będą mogli kontynuować swoje pionierskie badania.

Wybrane projekty obejmują szeroki zakres tematów. Jeden z naukowców wraz z swoim zespołem będzie pracował we Francji nad nowymi modelami wyjaśniającymi niektóre zjawiska fizyczne, takie jak nadprzewodnictwo. Zespół prowadzący badania na Łotwie, wykorzystując zdobycze technologii informatycznych, fizyki i matematyki, oceni zalety i ograniczenia urządzeń kwantowych. Kolejny grant trafi do naukowca pracującego we Włoszech, który dzięki wzbogaceniu dotychczasowych modeli o wskaźniki emocjonalne i psychologiczne sprawdzi, jak podmioty gospodarcze kształtują swoje podejście do swojego otoczenia i do innych podmiotów.

Unijna Komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: – Rada będzie nadal wybierać najlepszych naukowców. Oferowane przez nią fundusze przekładają się na przełomy i odkrycia w dziedzinie nauki oraz na liczniejsze publikacje w uznanych czasopismach naukowych. Promowanie pionierskich badań na najwyższym szczeblu ma pierwszorzędne znaczenie dla konkurencyjności Europy, dlatego zaproponowaliśmy zwiększenie budżetu ERBN w ramach programu „Horyzont 2020”.

Rada otrzymała 2300 wniosków o dotacje dla doświadczonych naukowców, czyli o 4,5 proc. więcej niż w zeszłym roku. Budżet na te dotacje − 680 mln euro − również został nieznacznie zwiększony. Wzrosła też w niewielkim stopniu liczba naukowców, którym przyznano dotacje (z 294 do 302), a odsetek przyjętych zgłoszeń utrzymuje się na poziomie 13 proc. „ERC Advanced Grants” trafiają do najlepszych uznanych badaczy dowolnej narodowości i w dowolnym wieku, niezależnych na planie naukowym i posiadających udokumentowane doświadczenie badawcze z ostatnich lat oraz profil, który predestynuje ich do tego, by w swoich dziedzinach odgrywali rolę liderów.

źródło i więcej informacji:
Link