Nauczyciel potrzebny od zaraz

Programy integracyjne oferujące pomoc i poradę, dostosowane do indywidualnych potrzeb początkujących nauczycieli, obowiązują obecnie w 15 państwach członkowskich UE (Austrii, na Cyprze, w Estonii, Francji, Irlandii, Luksemburgu, na Malcie, w Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech) oraz w Chorwacji i Turcji – tak wynika z raportu Komisji Europejskiej dotyczącego warunków pracy nauczycieli w szkołach i ich kadry kierowniczej w 32 krajach.

Chociaż programy te mają różną strukturę, ich nadrzędnym celem jest zapewnienie nowym nauczycielom wsparcia w zakresie przystosowania zawodowego i zmniejszenie prawdopodobieństwa zmiany zawodu przez młodszych nauczycieli.

Większość krajów UE określiła już kompetencje wymagane od osób chcących pracować jako nauczyciel i dotyczące dalszego rozwoju zawodowego. Należą do nich m.in. odpowiednia wiedza pedagogiczna, umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętności interpersonalne i zawodowe.

Te tzw. ramy kompetencji stanowią podstawę kształcenia nauczycieli na początkowym etapie we wszystkich krajach i regionach oprócz ośmiu (a mianowicie: Wspólnoty Niemieckojęzycznej w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Islandii, Liechtensteinu i Słowacji).

Większość spośród pracujących w Europie 5 mln nauczycieli zawarła zobowiązanie umowne do przepracowania co najmniej od 35 do 40 godzin tygodniowo, które obejmują m.in. liczbę godzin nauczania, czas dyżurów na terenie szkoły oraz czas przeznaczony na przygotowanie zajęć i wystawienie ocen.

Liczba godzin przeznaczona na obowiązkowe zajęcia edukacyjne jest bardzo różna w zależności od kraju: zwykle liczba godzin jest wyższa na poziomie wychowania przedszkolnego i zmniejsza się na wyższych poziomach szkolnictwa. Średnia liczba godzin nauczania w szkołach podstawowych i średnich wynosi 20.

W przypadku jednej trzeciej krajów europejskich oczekuje się, że nauczyciel jest obecny na terenie szkoły przez mniej więcej 30 godzin tygodniowo. W Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Północnej Irlandii) oraz Norwegii i na Cyprze nie ma takiego ustalonego wymogu czasowego w przypadku kształcenia średniego, a w Islandii w przypadku edukacji przedszkolnej. W Niemczech, Grecji, Hiszpanii, na Cyprze, w Luksemburgu, na Malcie, w Portugalii, Rumunii i Słowenii wymagana liczba godzin nauczania zmniejsza się po przepracowaniu określonej liczby lat.

źródło i więcej informacji: Link