Nanotechnologia pod kontrolą
Nanotechnologia to szybko rozwijająca się dziś dziedzina, w której może dojść do istotnie zmieniających sytuację rynkową przełomów technologicznych i która może pobudzić wzrost gospodarczy. W uznaniu tego faktu, Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie drugiego przeglądu regulacyjnego poświęconego nanomateriałom, uwzględniający również plany Komisji w zakresie udoskonalenia prawa UE w celu zagwarantowania bezpiecznego stosowania nanomateriałów.

W komunikacie podkreślono zróżnicowany charakter i rodzaje nanomateriałów, począwszy od materiałów codziennego użytku, które bezpiecznie stosujemy od dziesięcioleci (np. w oponach lub jako antykoagulanty w żywności) do wysoce zaawansowanych materiałów stosowanych w przemyśle i w terapiach nowotworowych. Coraz więcej wiadomo na temat niebezpiecznych właściwości nanomateriałów. Nie poddają się one kategoryzacji, a to uzasadnia konieczność przeprowadzania ocen ryzyka związanych z konkretnym zastosowaniem.

W związku z tym, zamiast traktować wszystkie nanomateriały jednakowo, należy zastosować indywidualne podejście do oceny ryzyka, z wykorzystaniem strategii opartych na informacjach o potencjalnym ryzyku pod względem narażenia lub zagrożenia. Dzisiejszy komunikat został przedstawiony wspólnie przez komisarzy Komisji Europejskiej: Antonio Tajaniego, Janeza Potočnika, Johna Dalliego, Máire Geoghegan-Quinn.