Nagrody przedsiębiorczości
Finaliści zostali wybrani w ramach trzech kategorii stworzonych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT): zmiany klimatu i łagodzenie ich skutków; zrównoważona energia; oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

Laureatami Nagród Przedsiębiorczości EIT zostali:

– w kategorii zmiany klimatu: projekt nowej technologii wykorzystywania energii słonecznej – Naked Energy (Wielka Brytania)
– w kategorii technologii informacyjnych i komunikacyjnych: projekt zabezpieczeń przeciw zagrożeniom w internecie – Trifense (Niemcy)
– w kategorii zrównoważonej energii: projekt budownictwa wykorzystującego zrównoważone surowce – Noem (Hiszpania)

Nagrody wręczyła komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou podczas jednodniowej konferencji, na której omawiano m.in. kwestie związane z uwolnieniem potencjału innowacyjnego Europy oraz wyzwania stojące przed europejskimi przedsiębiorcami.