Nagrody dla dziennikarzy

Przyznając nagrody w konkursie im. Lorenza Natalego Unia Europejska pokazuje, jak ważne są dla niej wolność słowa, wysokiej jakości dziennikarstwo oraz niezależność i pluralizm mediów.

Nagrody dla dziennikarzy

11 października podczas ceremonii w Bibliotece Solvay w Brukseli ogłoszono zwycięzców tegorocznej edycji konkursu im. Lorenza Natalego dla dziennikarzy, w którym nagrody przyznaje Komisja Europejska.

Tegorocznymi zwycięzcami konkursu zostali:

 • w przypadku Nagrody Międzynarodowej: Troje dziennikarzy – Carmen Victoria Inojosa, Claudia Smolansky i trzecia osoba, której nazwisko nie może zostać ujawnione ze względów bezpieczeństwa – otrzymało Nagrodę Międzynarodową za pierwszorzędny artykuł „Así funcionan las casas clandestinas de la DGCIM en Caracas” [pol. „Tak działają tajne więzienia Służby Kontrwywiadu Wojskowego”] opublikowany w Armando.info. Publikacja ta ukazuje wstrząsającą prawdę o systematycznym prześladowaniu przeciwników politycznych i ich rodzin w Wenezueli oraz o niepokojącej bezkarności tych działań.
 • w przypadku Nagrody Europejskiej: Dziennikarka Emanuela Barbiroglio i dziennikarz Stefano Valentino z Włoch otrzymali nagrodę za artykuł „European green finance is paying for deforestation in Indonesia: the case of Michelin” [pol. „Europejskie zielone finansowanie sponsoruje wylesienie w Indonezji: przypadek Michelin”] opublikowany w VoxEurop. W swojej publikacji autorzy zagłębili się w sferę projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonego finansowania, rzucając światło na fakt, że inicjatywy te nie zawsze są szczere. Laureaci przytoczyli przypadek certyfikowanego „zielonego” projektu przedsiębiorstwa Michelin w Indonezji oraz ukazali jego potencjalny wkład w niszczenie lasów deszczowych, a tym samym wprowadzanie w błąd świadomych ekologicznie inwestorów.
 • w przypadku Nagrody dla młodych dziennikarzy: Laureatką w tej kategorii została Sofia Savina za swoją pracę śledczą nad reputacją rosyjskiego wojska, w szczególności w kontekście przypadków morderstw i gwałtów w Buczy, Kijowie i w obwodzie czernihowskim. Jej ważne śledztwo zatytułowane „Not just Bucha. Here’s what happened outside Chernihiv” [pol. „Nie tylko Bucza. Oto co wydarzyło się pod Czernihowem”], opublikowano w IStories.media.

Przyznając nagrody w konkursie im. Lorenza Natalego Unia Europejska pokazuje, jak ważne są dla niej wolność słowa, wysokiej jakości dziennikarstwo oraz niezależność i pluralizm mediów. Są to fundamenty naszej demokracji. Laureaci nagród w konkursie im. Lorenzo Natalego posiadają niezwykłe cechy, które czynią z dziennikarzy i organizacji medialnych obrońców demokracji: determinację do prowadzenia skrupulatnych dochodzeń i do dzielenia się faktami, a także talent do opisania historii w sposób niwelujący odległości.Jutta Urpilainen, komisarz do spraw partnerstw międzynarodowych – 12/10/2023

Zwycięzców w 2023 r. wybrano spośród puli ponad 1 000 zgłoszeń z całego świata. Po wstępnej selekcji przeprowadzonej przez cztery szkoły dziennikarskie – Universidade Catôlica Portuguesa (Portugalia), Universidad de Navarra (Hiszpania), Université Saint-Joseph de Beyrouth (Liban) oraz Vesalius College (Belgia) zwycięzców wyłoniło jury, w skład którego weszło pięcioro wybitnych ekspertów międzynarodowych ze świata dziennikarstwa:

 • Katia Brembatti, utytułowana dziennikarka, członkini zarządu Abraji Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo i była wykładowczyni dziennikarstwa na Positivo University.
 • Naglaa Elemary, wykładowczyni medioznawstwa i dziennikarstwa na Jordan Media Institute i British University in Egypt, konsultantka Thomson Reuters Foundation;
 • Vânia Maia, utytułowana dziennikarka, członkini Media and Journalism Literacy Association (ALPMJ);
 • Syed Nazakat, utytułowany dziennikarz oraz założyciel i dyrektor generalny DataLEADS;
 • Frederik Obermaier, autor książek i dziennikarz śledczy nagrodzony nagrodą Pulitzera.

Podpisanie nowego wsparcia UE dla niezależności mediów

Podczas ceremonii podpisano z trzema wiodącymi konsorcjami ramową umowę o partnerstwie finansowym dotyczącą ochrony niezależnych mediów, która umożliwi strategiczną współpracę z wybranymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony wolności i pluralizmu mediów na całym świecie. Umowa o partnerstwie będzie obowiązywała cztery lata, a UE przeznaczy w jej ramach do 20 mln euro w dotacjach na projekty.

Trzy przedmiotowe konsorcja to:

 • BBC Media Action, WAN IFRA, Fondation Hirondelle, IFJ, ERIM, Sembramedia, MISA, Samir Kassir Foundation, ARIJ
 • Internews Europe, Article 19, Fojo Media Institute/Linnaeus University, Thompson Media, Transtele Canal France International
 • Stichting Free Press Unlimited, RSF, Deutsche Welle, International Media Support

To strategiczne partnerstwo dąży do wsparcia odporności zagrożonych dziennikarzy i domów mediowych oraz do zwiększenia ich zdolności reagowania i odpowiedniego przystosowania się do nieuniknionych zmian w otoczeniu. Jego celem jest również zapewnienie młodym dziennikarzom, którzy pracują w trudnych warunkach, dostępu do możliwości rozwoju zawodowego i uczenia się, w tym w zakresie technologii cyfrowych.

Kontekst

Konkurs został nazwany na cześć Lorenza Natalego, byłego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i niestrudzonego orędownika wolności słowa i praw człowieka. Od 1992 r. nagrody przyznaje się za wybitne osiągnięcia dziennikarskie.

Nagrody są wyróżnieniem pracy redaktorów i reporterów z całego świata, którzy wnieśli nadzwyczajny wkład w dziennikarstwo i wykazali trwałe zaangażowanie na rzecz ochrony jego podstawowych wartości. W konkursie docenia się również działalność dziennikarzy zajmujących się kluczowymi kwestiami, takimi jak wpływ nierówności, ubóstwa i zmiany klimatu na ludzi, a także znaczenie edukacji i wartość praw człowieka w naszym społeczeństwie.

Dodatkowe informacje