Nagroda im. Sacharowa przyznana

Konferencja Przewodniczących zdecydowała o przyznaniu Nagrody Raifowi Badawiemu” – powiedział przewodniczący Martin Schulz, ogłaszając nazwisko laureata.

To człowiek, którego skazano na jedną z najbardziej okrutnych kar, jakie istnieją w jego kraju; na karę, którą można określić tylko jako brutalne tortury” – powiedział przewodniczący.

Wzywam króla Arabii Saudyjskiej do wstrzymania wykonania wyrok, uwolnienia Raifa Badawiego, zezwolenia na jego powrót do żony i przyjazd na grudniową sesję plenarną, by mógł odebrać Nagrodę” – dodał Schulz.

 

Badawi – więzień sumienia
Raif Badawi jest blogerem z Arabii Saudyjskiej i autorem strony internetowej Wolni Saudyjscy Liberałowie (ang. Free Saudi Liberals). W 2012 roku został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia, 1000 batów i dużą grzywnę za obrazę wartości islamu na swojej stronie internetowej. Pierwszą serię chłosty (50 batów) wymierzono na początku stycznia 2015 roku. Wykonanie reszty kary wstrzymano z powodu złego stanu zdrowia skazanego oraz na skutek licznych protestów społeczności międzynarodowej. W tym tygodniu Ensaf Haidar, żona Badawiego, która mieszka obecnie wraz z trójką dzieci w Kanadzie, poinformowała, że saudyjskie władze wyraziły zgodę na kontynuowanie wykonania kary.
W lutym 2015 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której „zdecydowanie potępił karę chłosty dla Raifa Badawiego, będącą okrutnym i wstrząsającym aktem”. Posłowie wezwali władze Arabii Saudyjskiej do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia blogera – „więźnia sumienia, przetrzymywanego i skazanego wyłącznie za korzystanie z przysługującego mu prawa do wolności wypowiedzi”.

 

Finaliści
Raif Badawi jest jednym z trzech tegorocznych finalistów Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli. W finale znaleźli się także demokratyczna opozycja w Wenezueli oraz zamordowany w lutym br. rosyjski opozycjonista Borys Niemcow.

 

Nagroda im. Sacharowa
Ustanowiona przez Parlament Europejski w 1988 r. Nagroda im. Sacharowa na rzecz Wolności Myśli przyznawana jest każdego roku wybitnym aktywistom walczącym o prawa człowieka na całym świecie.W 2014 roku Nagrodę otrzymał Denis Mukwege.
Kandydatów mogą zgłaszać grupy polityczne Parlamentu Europejskiego lub przynajmniej czterdziestu posłów. Komisje: Spraw Zagranicznych i Rozwoju wybierają trzech finalistów, a Konferencja Przewodniczących decyduje, kto otrzyma nagrodę.