Myślisz, że masz szybki internet?
Badanie obejmie 100 000 Europejczyków z 30 państw. Wyniki umożliwią KE skierowanie środków na inwestycje w sieci szerokopasmowe o dużej przepływności, realizowane w ramach Agendy Cyfrowej. Dostęp do wyników badań otrzymają dostawcy usług internetowych, urzędy regulacyjne i konsumenci.

Każdy uczestnik będzie regularnie otrzymywał informację o przepływności swojego łącza, co pozwoli mu zweryfikować deklaracje operatora z rzeczywistością. Do projektu zgłosić się może łącznie 7 000 ochotników z Polski.

Aby to uczynić, należy zarejestrować się na stronie firmy Samknows przeprowadzającej badanie na zlecenie Komisji Europejskiej: Link

Następnie każdy uczestnik otrzyma nieodpłatnie urządzenie pomiarowe (tzw. ‘Whitebox’), które należy podłączyć do swojej sieci domowej na 2 lata. W czasie, gdy abonent nie korzysta z łącza, Whitebox realizuje automatyczne testy pomiaru przepływności transmisji danych i innych parametrów połączenia.

Ten bezprzewodowy router TP-Link, wyposażony w specjalne oprogramowanie, nie gromadzi żadnych innych danych oprócz tych dotyczących wydajności szerokopasmowego łącza internetowego. Każdy uczestnik po zakończeniu projektu będzie mógł zachować Whitebox.

Badanie poparła Neelie Kroes, Komisarz UE ds. Agendy Cyfrowej.

Informacje nt. projektu realizowanego przez Komisję Europejską

Państwa członkowskie UE, w których firma SamKnows rekrutuje ochotników do udziału w badaniu, to: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

Ochotnicy poszukiwani są również w Chorwacji, Islandii i Norwegii.