Move Your Europe!

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja im. Roberta Schumana zapraszają wszystkich uczniów gimnazjów do wzięcia udziału w projekcie “Move Your Europe”. Temat to “Mobilna młodzież” – jak młodzi ludzie widzą swoją przyszłość zawodową w Unii Europejskiej i w jakim stopniu „mobilność” zawodowa i edukacyjna ma dla nich znaczenie.

Zadaniem uczestników będzie samodzielne zorganizowanie debaty oksfordzkiej, przeprowadzonej na podstawie scenariusza udostępnionego przez organizatorów projektu. Dyskusja powinna dotyczyć rozwijania umiejętności i planów zawodowych uczniów na europejskim rynku pracy.

Istotnym elementem przygotowania do debaty będą przeprowadzone przez uczniów ankiety i wywiady środowiskowe oraz zadbanie o jak najszerszą promocję poprzez media społecznościowe, stronę internetową szkoły, media lokalne i inne dostępne kanały komunikacyjne.

Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza, znajdującego się na stronach http://www.schuman.pl/pl/spotkania-europejskie-konkursy/gimnazja oraz www.ec.europa.eu/polska. Wypełniony formularz, zawierający opis inicjatywy i dokumentację, należy przesłać na adres z.grejner@schuman.pl do 10 kwietnia 2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2016 r. Cztery najlepsze drużyny wezmą udział w Paradzie Schumana 7 maja 2016 r. (koszty podróży do Warszawy i z powrotem zostaną pokryte przez organizatorów konkursu).

Formularz i regulamin konkursu dostępne poniżej:

FORMULARZ msw8 - 138 KB

REGULAMIN KONKURSU pdf - 232 KB

KONTAKT:

Szkoły/Szkolne Kluby Europejskie zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką Zuzanną Grejner, która na tej podstawie prześle Państwu scenariusz oraz na bieżąco będzie odpowiadać na Państwa pytania.

Zuzanna Grejner
z.grejner@schuman.pl