Mobilna Młodzież w Gdańsku!
Stowarszyszenie Morena (w tym Punkt Informacji Europejskiej Europe Diretc Gdańsk) oraz Komisja Europejska (DG ds. Zatrudnienia), Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Urząd Miejski w Gdańsku organizują w dniach 9-10 września 2011r. w Gdańsku wydarzenia w ramach kampanii informacyjnej ”Mobilna Młodzież”. Celem kampanii jest promocja mobilności edukacyjnej i zawodowej młodych ludzi w Europie w ramach strategii „Europa 2020”. Realizacja działania ma służyć lepszemu dostosowaniu kształcenia i szkoleń do potrzeb młodych ludzi oraz zachęcać ich do korzystania z unijnych grantów przyznawanych na studia lub szkolenie za granicą.

W programie imprezy przewidujemy między innymi wykłady osób zajmujących się problematyką mobilności młodych ludzi, prezentacje uczestników różnych programów unijnych oraz panele dyskusyjne. Komisja Europejska traktuje inicjatywę „Mobilna Młodzież” priorytetowo, organizując przedsięwzięcia w stolicach państw europejskich lub miastach o szczególnym znaczeniu dla danego kraju. W 2011r. będzie to Gdańsk, jako jedyne miasto w Polsce. W dniu 9 września przewidywany jest udział p. László Andor – Komisarza ds. zatrudnienia (Employment, Social Affairs and Inclusion).

Miejsce: Targ Rybny w Gdańsku
Czas:
Piątek w godzinach od 09.00 do 17.00 namiot informacyjny + program artystyczny
Sobota w godzinach od 11.00 do 18.00 namiot informacyjny + program artystyczny

Program imprezy dostępny jest na stronie Województkiego Urzędu Pracy

Więcej informacji na temat inicjatywy Komisji Europejskiej:
Mobilna Młdzież: Najczęściej zadawane pytania
Mobilna Młodzież – inicjatywa w ramach strategii Europa 2020

Informacje w jęz. angielskim:
Strona internetowa “Mobilnej Młodzieży”
Mobilna Młodzież: Streszczenie dla obywateli