Mniej ofiar na drogach
Po dwóch latach, w których liczba osób zabitych na europejskich drogach zauważalnie spadła, pierwsze podsumowania 2014 r. przynoszą rozczarowanie. Według opublikowanych dziś statystyk liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się o ok. 1 proc. w stosunku do 2013 r. W latach 2012 i 2013 odnotowaliśmy spadek tego wskaźnika o 8 proc. W 2014 r. w wypadkach drogowych we wszystkich 28 państwach członkowskich UE zginęło łącznie 25 700 osób, a więc o 5 700 mniej niż w 2010 r. Spadek ten pozostaje jednak poniżej zaplanowanego celu. Pełne dane zostały przedstawione w załączniku.

Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu, powiedziała: – Codziennie na naszych drogach ginie niemal 70 osób, a o wiele więcej zostaje poważnie rannych. Trudno pogodzić się z tą smutną statystyką. Te dane powinny być dla nas otrzeźwieniem. Za statystykami kryją się ludzkie dramaty: pogrążeni w żałobie małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, przyjaciele i znajomi ofiar. Oni także przypominają nam, że bezpieczeństwo ruchu drogowego wymaga naszej stałej uwagi i kolejnych działań. Musimy zintensyfikować nasze działania w nadchodzących latach, aby osiągnąć zamierzony cel – obniżenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Powinniśmy wspólnie robić wszystko, co w naszej mocy, by więcej ludzi bezpiecznie docierało do celu podróży. To jeden z moich priorytetów, który powinien mieć pierwszorzędne znaczenie także dla wszystkich rządów wszystkich państw członkowskich.

Statystyki z 2014 r. dla poszczególnych państw członkowskich pokazują, że w UE nadal utrzymują się znaczne różnice pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Średni współczynnik śmiertelności UE w 2014 r. wyniesie 51 ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców. Najniższe wskaźniki, nieprzekraczające 30 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, po raz kolejny odnotowano na Malcie, w Holandii, Szwecji i w Zjednoczonym Królestwie. W czterech państwach liczba ofiar wciąż wynosi powyżej 90 na milion mieszkańców: w Bułgarii, na Łotwie, na Litwie i w Rumunii.

Z opublikowanych dziś danych wynika jednak, że łączna liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE spadła od 2010 r. o 18,2 proc. W niektórych krajach wskaźnik ten obniżył się w ostatnich latach jeszcze bardziej, szczególnie w Grecji, Portugalii i w Hiszpanii. Również Dania, Chorwacja, Malta, Cypr, Rumunia, Włochy, Słowenia i Republika Czeska odnotowały spadek liczby ofiar na drogach przekraczający średnią dla UE w latach 2010 – 2014.