Młodzież nie daje się pandemii

Pandemia COVID-19 wymusiła ograniczenie bezpośrednich relacji społecznych, co jest szczególnie dotkliwe dla młodych ludzi. Dlatego KE zainicjowała projekt „Europejska młodzież razem 2020” z budżetem 5 mln euro, w którym mogą uczestniczyć organizacje młodzieżowe działające na poziomie lokalnym. Celem jest pomoc młodym ludziom w zdobywaniu umiejętności przydatnych m.in. na rynku pracy.

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków „Europejska młodzież razem 2020” w ramach programu Erasmus +. Dzięki założonemu budżetowi w wysokości 5 mln euro inicjatywa będzie wspierać ogólnoeuropejskie sieci organizacji młodzieżowych działających na poziomie lokalnym.

Kryzys koronawirusa oznacza, że wielu młodych ludzi jest odłączonych od swoich rówieśników i codziennych czynności, a także doświadcza niepewności co do perspektyw pracy, życia społecznego i czasu wolnego. Organizacje młodzieżowe potrzebują wsparcia, aby być mentorem dla młodych w tym okresie oraz pomóc im zdobyć umiejętności życiowe i przygotować się na przyszłość.

Mariya Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: – Pandemia COVID-19 niewątpliwie zaburza społeczne i ekonomiczne perspektywy młodych ludzi oraz zdolność organizacji młodzieżowych do wspierania ich teraz i w przyszłości. Sektor młodzieżowy może podejmować pozytywne działania i być częścią trwałego ożywienia długoterminowego. Zaproszenie, które ogłosiliśmy, będzie koncentrować się na wsparciu dla organizacji młodzieżowych, aby mogły one podejmować działania na rzecz integracyjnego uczestnictwa i solidarności, również zgodnie z wyzwaniami związanymi z umiejętnościami cyfrowymi i zielonym stylem życia.

Niniejsze zaproszenie skierowane jest do młodych organizacji pozarządowych, aby zaproponowały projekty z udziałem co najmniej pięciu partnerów w pięciu różnych krajach, które są w stanie zmobilizować młodych ludzi do partnerstwa w krajach objętych programem Erasmus +. Termin składania projektów upływa 28 lipca 2020 r.

Więcej informacji na temat reakcji programu Erasmus + na obecny kryzys można znaleźć tutaj.