Młodzież i przedsiębiorczość
Wydarzenie ma na celu umożliwić przedsiębiorczym studentom spotkanie i wymianę doświadczeń z przedstawicielami EIT (European Institute of Innovation & Technology) i KIC (Knowledge and Innovation Communities), środowiskiem akademickim, biznesem i politykami.

Dyskusje będą dotyczyć istotnych dla przyszłych przedsiębiorców kwestii, jak choćby rozwijania pomysłów, przekuwania ich w biznes czy dostępu do źródeł finansowania. Studenci będą mieli możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia autorytetów w dziedzinie biznesu. Zyskają także lepszy ogląd tego, czym zajmuje się EIT i KIC.

Dzięki konferencji młodzi przyszli przedsiębiorcy będą mogli:

przyswoić sobie biznesowy sposób myślenia
zacząć postrzegać swój obszar specjalizacji jako potencjalną szansę biznesową
doprecyzować swoje pomysły biznesowe
zrozumieć proces tworzenia biznesu
nawiązać kontakty
dowiedzieć się o możliwościach, jakie EIT i KIC stwarza dla ich przyszłych działań

Główym celem działalności EIT jest wspieranie przedsiębiorczości i popularyzowanie edukacji biznesowej. EIT ustanowił platformę Knowledge and Innovation Communities (KIC) umożliwiającą kreatywną współpracę pomiędzy edukacją, sferą badań i technologii oraz przedsiębiorcami.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Więcej informacji na temat konferencji i rejestracja: Link