Młodzi i TTIP

Uczestnikami konferencji byli przedsiębiorcy zainteresowani rynkiem amerykańskim i tematyką porozumienia TTIP (Transatlantyckiego Porozumienia w Dziedzinie Handlu i Inwestycji). Spotkanie rozpoczęło się od panelu eksperckiego, w którym wzięli udział: Luca Donelli, przedsiębiorca z Włoch i Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców, Rafał Szyndlauer, analityk z biura Komisji Europejskiej w Warszawie, Przemysław Ruchlicki, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej oraz Janusz Dramski, Przewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców.

Debata była okazją do wymiany poglądów na temat negocjowanego obecnie przez rząd USA i Komisję Europejską porozumienia oraz prezentacji najnowszych propozycji obu stron. Rafał Szyndlauer podkreślał, że informacje i TTIP znajdują się na stronach KE, gdzie każdy przedsiębiorca może sprawdzić co jest obecnie negocjowane i jaki jest postęp prac nad porozumieniem. Wskazał również, że Komisja słucha przedsiębiorców oraz uwzględnia postulaty różnych grup branżowych walczących o swoje interesy.

Przemysław Ruchlicki zaapelował do polskich przedsiębiorców o większe zainteresowanie i zaangażowanie w ochronę swoich interesów. – Ministerstwo Rozwoju zgłasza nam chęć współpracy z przedsiębiorcami. Jedyny problem jest taki, że większość grup przedsiębiorców nie zgłasza swoich postulatów. Ruchlicki podkreślał również, że wielkimi wygranymi TTIP mogą okazać się małe i średnie przedsiębiorstwa, które objęte są w umowie osobnym rozdziałem.

Z kolei Luca Donelli zwrócił uwagę na istotę współpracy, którą niesie ze sobą podpisanie porozumienia TTIP, a która wyniesie relacje pomiędzy UE i USA na zupełnie nowy poziom. Debatę podsumował Janusz Dramski, który podkreślił rolę młodych przedsiębiorców w procesie tworzenia nowego prawa i wagę głosu młodego pokolenia.

Konferencja była również miejscem do promocji stanowiska młodych przedsiębiorców z UE i USA zawartego w opublikowanej w marcu 2016 r. wspólnej deklaracji na temat TTIP. W październiku 2015 Europejska Konfederacja Młodych Przedsiębiorców YES for Europe zgromadziła instytucje, think-tanki, organizacje młodych przedsiębiorców z obu stron Atlantyku podczas sesji EU-US Young Entrepreneurs’ Summit, zorganizowanej podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Celem spotkania była analiza sytuacji i dotarcie do szerszej publiczności z informacjami nt. szans rynkowych i wyzwań́ po ratyfikowaniu TTIP, zaś podsumowanie – wspólna deklaracja.

– Naszym największym osiągnieciem nie jest sama deklaracja, ale wzrost świadomości wśród młodych ludzi o porozumieniu TTIP i zachęcenie Młodych Przedsiębiorców do zaangażowania się̨ w sprawy Unii Europejskiej. Jest to ważne dla zrównoważonego wzrostu UE w przyszłości. UE potrzebuje młodych ludzi do zredefiniowania obecnej rzeczywistości i przywrócenia jej młodzieńczego ducha – komentował Przemysław Grzywa, Wiceprzewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców, który poprowadził debatę.