Mimica: pomóżmy rozwojowi!
Unia Europejska i jej państwa członkowskie utrzymały w 2014 r. swoją pozycję największego darczyńcy na świecie. Jak odnotowano w zeszłorocznym sprawozdaniu dla Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/DAC) dostarczyły ponad połowę oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) . Potwierdzają to dane opublikowane dziś przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Nowe dane wskazują, że wspólna oficjalna pomoc rozwojowa (przekazywana przez instytucje UE i państwa członkowskie) zwiększyła się do 58,2 mld euro (co stanowi wzrost o 2,4 proc. w stosunku do 2013 r.) – wzrastając drugi rok z rzędu i osiągając najwyższy dotychczas poziom nominalny. Wspólna oficjalna pomoc rozwojowa przekazywana przez UE stanowiła w 2014 r. 0,42 proc. unijnego dochodu narodowego brutto (DNB), co stanowiło nieznaczny spadek (- 0,0085 proc.) z 0,43 proc. w 2013 r. z uwagi na zmiany w sposobie obliczania DNB przez większość państw członkowskich.Była ona jednak znacznie wyższa niż w przypadku innych darczyńców OECD, których ODA wynosiła średnio 0,28 proc. DNB. Bez zmian w metodologii DNB, wspólna oficjalna pomoc rozwojowa przekazywana przez UE w 2014 r. osiągnęłaby 0,44 proc. DNB UE.

Unijny komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimicadodał:– Jestem dumny, że UE utrzymała swoje miejsce światowego czołowego darczyńcy w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej w ostatnich latach pomimo trudnej sytuacji gospodarczej. Nadal daleko nam jednak jeszcze do osiągnięcia naszych ambitnych celów.

Rok 2015 będzie miał zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju, a negocjacje w sprawie programu na okres po 2015 r. i finansowania rozwoju powinny się zakończyć. Jestem głęboko przekonany, że powinniśmy ponownie zobowiązać się do osiągnięcia celu 0,7 proc. jako kluczowego wkładu w zapewnienie ambitnych rezultatów negocjacji dotyczących okresu po 2015 r.

W 2005 r. UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się do zwiększenia do 2015 r wspólnej oficjalnej pomocy rozwojowej do 0,7 proc. DNB UE. W czerwcu 2014 r. Rada Europejska potwierdziła, że kwestia ta pozostaje kluczowym priorytetem we wspieraniu realizacji milenijnych celów rozwoju ONZ. Pomimo realnego wzrostu unijnej ODA o prawie 50 proc. od 2002 r., UE nie uda się osiągnąć tego celu do końca 2015 r.

W 2014 r. 11 państw członkowskich zwiększyło, a 1 z nich utrzymało swoje poziomy ODA/DNB. Najwyższy wzrost w ODA/DNB odnotowano w Chorwacji (z 0,07 proc. na 0,11 proc.), Finlandii (z 0,54 proc. na 0,60 proc.), Niemczech (z 0,38 proc. na 0,41 proc.), Luksemburgu (z 1,0 proc. na 1,07 proc.), Rumunii(z 0,07 proc. na 0,10 proc.) i Szwecji (z 1,01 proc. na 1,10 proc.).

Cztery państwa członkowskie UE przekroczyły założenia ODA w wysokości 0,7 proc. DNB: Szwecja (1,10 proc.), Luksemburg (1,07 proc.), Dania (0,85 proc.) i Zjednoczone Królestwo (0,71 proc.).

Wskaźnik ODA/DNB odnotował spadek we Francji (z 0,41 proc. na 0,36 proc.), w Irlandii (z 0,46 proc. na 0,38 proc.), w Holandii (z 0,67 proc. na 0,64 proc.), w Portugalii (z 0,23 proc. na 0,19 proc.) i w Hiszpanii (z 0,17 proc. na 0,14 proc.) oraz w 11 innych państwach członkowskich UE.

W sumie 15 państw członkowskich zwiększyło swoją ODA nominalnie o 3,4 mld euro, podczas gdy spadek w 13 innych wyniósł 1,3 mld euro.