Miliony na szynach
Dzięki projektom polepszy się jakość transportu w zakresie dostępności, szybkości, częstotliwości, bezpieczeństwa i komfortu. Inwestycje finansowane są w ramach Polskiego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w ramach priorytetu „Transport przyjazny środowisku”.

Komisarz ds. polityki regionalnej, Corina Creţu, zatwierdzając inwestycję, zaznaczyła: „Korzyści płynące z tych trzech projektów ukazują, jak ważne jest dalsze inwestowanie w transport publiczny. Inwestycje zapewnią dojeżdżającym poprawę warunków podróży, wyższy komfort, większe bezpieczeństwo i krótszy czas przejazdu.”

Projekt „Zakup taboru w transporcie do przewozu pasażerów w aglomeracji warszawskiej” obejmuje zakup 12 pięcioczęściowych zespołów elektrycznych do obsługi wielu jednostek kolejowych funkcjonujących w regionie mazowieckim. W roku 2016 będzie on służył prawie 1,5 mln pasażerów. Unia Europejska, za pośrednictwem Funduszu Spójności, finansuje 40 mln euro z całkowitego kosztu inwestycji wynoszącego 61,5 euro.

Projekt „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń między województwami: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim” obejmuje zakup 19 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Unia Europejska, za pośrednictwem Funduszu Spójności, finansuje 43,5 mln euro z całkowitego kosztu inwestycji wynoszącego 66,9 euro.

Projekt „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwajowej ze wschodu na zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem zasilania i systemu sterowania ruchem kierunkowym” obejmuje modernizację istniejącej linii tramwajowej w Łodzi, budowę dodatkowego odcinka oraz nowy system zarządzający lokalnym ruchem. Unia Europejska, za pośrednictwem Funduszu Spójności, finansuje 127,7 euro z całkowitego kosztu inwestycji wynoszącego 177,8 euro.