Miliony na szynach

Wspólnym założeniem jest modernizacja systemów transportu publicznego zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Dzięki projektom ponad 26 mln mieszkańców i przyjezdnych będzie podróżować w lepszych warunkach, bardziej komfortowo i szybciej.

Zatwierdzając projekty unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahnpowiedział: Te przedsięwzięcia to dobra praktyczna ilustracja nowych priorytetów zreformowanej polityki spójności. Takie regionalne inwestycje wspierają rozwój ekologicznego transportu i poprawiają mobilność obywateli, dając im możliwość bezpiecznego podróżowania niezawodnymi środkami transportu. Właśnie takie innowacyjne projekty rozwoju infrastruktury stymulują rozwój gospodarczy i poprawiają konkurencyjność regionów.

Przedmiotem zakończonego już projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej” była budowa pierwszej linii w ramach czterofazowego „Ogólnego planu rozwoju transportu szynowego we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej”. W ramach projektu rozbudowano i zmodernizowano istniejący system tramwajowy we Wrocławiu („Tramwaj Plus”). Powstały nowe odcinki torów i sieci trakcyjnej, przystanki oraz węzły przesiadkowe, a zasięg projektu objął dzielnice Gaj, Kozanów oraz okolice Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Unijne finansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniosło 101 mln euro. Łączny koszt projektu to 187 mln euro.

Projekt „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” obejmuje zakup 20 składów kolejowych w ramach modernizacji transportu publicznego w Łodzi w celu zwiększenia jego atrakcyjności dla podróżnych. Dzięki inwestycji o 25 proc. skróci się też czas przejazdu między centrum Łodzi a okolicznymi miejscowościami. Projekt ma zostać ukończony do czerwca 2015 r. Unijne finansowanie ze środków Funduszu Spójności pokryje 61,2 mln euro z łącznego kosztu inwestycji wynoszącego 92,3 mln.

Projekt „Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru” jest realizowany w województwie mazowieckim. Obejmuje zakup 84 tramwajów niskopodłogowych oraz modernizację czterech linii tramwajowych, w ramach której wdrożone zostaną ułatwienia dla niepełnosprawnych podróżnych. Polegają one na dostosowaniu wysokości peronów oraz wprowadzeniu informacji głosowych, a także na wybudowaniu ramp podjazdowych i nawierzchni ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Projekt zostanie zrealizowany w 2014 r. Wysokość dofinansowania unijnego ze środków Funduszu Spójności wyniesie 102,6 mln euro, przy łącznym koszcie inwestycji wynoszącym 155 mln euro.

Kontekst:

Wymienione przedsięwzięcia należą do tzw. dużych projektów o łącznej wartości (z VAT) przekraczającej 50 mln euro, dla których finansowanie zatwierdza Komisja Europejska w drodze specjalnej decyzji (finansowanie dla mniejszych projektów jest zatwierdzane na szczeblu krajowym lub regionalnym).

W latach 2007-2013 Polska otrzymała z funduszy spójnościowych łącznie ok. 67 mld euro.

źródło i więcej informacji: Link