Miliony na rolnictwo do zwrotu
Ponieważ niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą około 169 mln euro. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE przez państwa członkowskie lub zastosowania przez nie nieodpowiednich procedur kontroli wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są bowiem odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Główne korekty finansowe

Na mocy najnowszej decyzji KE środki finansowe zostaną odzyskane od 14 państw członkowskich: Belgii, Danii, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Luksemburga, Węgier, Polski, Słowenii, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Najważniejsze pozycje w decyzji KE dotyczą:

-kwoty 40,4 milionów euro do zwrotu przez Wielką Brytanię ze względu na niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS, kontroli na miejscu oraz płatności i sankcji w Szkocji;
-kwoty 39,2 milionów euro(skutek finansowy: 30,4 milionów euro) do zwrotu przez Polskę ze względu na niedociągnięcia dotyczące systemu LPIS-GIS, administracyjnych kontroli krzyżowych, płatności, stosowania sankcji i wstecznego odzyskiwania nienależnych płatności oraz opóźnienia w kontrolach na miejscu;
-kwoty 18,6 miliona euro (skutek finansowy: 16,6 miliona euro) do zwrotu przez Wielką Brytanię ze względu na braki systemu przyznawania uprawnień do płatności;
-kwoty 11,5 miliona euro do zwrotu przez Danię ze względu na braki dotyczące systemu LPIS-GIS oraz kontroli na miejscu.

Kontekst

Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach wspólnej polityki rolnej, przy czym dokonują ich głównie za pośrednictwem swoich agencji płatniczych. Agencje te mają również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak na przykład weryfikacja wniosków rolników o przyznanie płatności bezpośrednich. Komisja przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w sposób odpowiedni przeprowadzają kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie Komisja może wystąpić o zwrot dokonanych już płatności, jeśli audyt wykaże, że mechanizmy zarządzania i kontroli stosowane przez państwo członkowskie nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.

źródło i więcej informacji: Link