Miliony na modernizację transportu

26 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwestowane w rozwój systemu szybkich autobusów w Cayenne w Gujanie Francuskiej, natomiast 92 mln euro zostanie przeznaczone na modernizację taboru polskiego operatora kolejowego PKP Intercity SA.

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: „Projekty te przyniosą wymierne korzyści zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Sprawny system transportu publicznego skróci czas podróży, zachęci mieszkańców do rezygnacji z korzystania z samochodów, zwiększy bezpieczeństwo podróży i doprowadzi do zmniejszenia emisji CO2. Jest to wyraźny przykład wspierania obywateli przez UE za pomocą infrastruktury, która spełnia cele Zielonego Ładu”.

Duży projekt w Gujanie poprawi efektywność systemu transportu publicznego poprzez wyznaczenie oddzielnego pasa dla autobusów na głównych osiach transportowych między Cayenne, Matoury i Rémire-Montjoly. Ponadto powstanie 5,6 km infrastruktury drogowej, w tym perony, przestrzeń publiczna, stacje, terminale pasażerskie, obiekty Park & Ride, sygnalizacja i system zarządzania ruchem, a także dwa terminale i zajezdnia autobusowa.

W Polsce dzięki tej inwestycji zmodernizowanych zostanie 183 wagonów, 20 lokomotyw elektrycznych oraz zakupionych będzie sześć pojazdów kolejowych. Obecnie średni wiek taboru PKP Intercity wynosi 29 lat dla wagonów i 33 lata dla lokomotyw. Projekt unowocześni system kolejowy dla trzynastu polskich regionów oraz zwiększy jego atrakcyjność i konkurencyjność.