Miliard na transport
Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: – Udostępniając tę znaczną kwotę finansowania, Komisja ma zamiar ożywić konkurencyjność gospodarki europejskiej oraz utrzymać i wspierać wzrost gospodarczy.Przeznaczając pieniądze na tę infrastrukturę, przyczyniamy się do realizacji całej sieci TEN-T, co przynosi przedsiębiorstwom i obywatelom Europy wyraźne korzyści w postaci bardziej wydajnego, zrównoważonego i skutecznego europejskiego systemu transportu.

Wieloletni program TEN-T ma tradycyjnie na celu finansowanie najważniejszych priorytetów sieci TEN-T. Tegoroczne zaproszenie do składania wniosków w ramach programu wieloletniego dotyczy sześciu obszarów o łącznym szacunkowym budżecie w wysokości 1,015 mld euro:

– 30 priorytetowych projektów TEN-T: szacunkowy budżet wynoszący 725 mln euro;
– europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) umożliwiający interoperacyjność europejskiej sieci kolejowej: szacunkowy budżet wynoszący 100 mln euro;
– usługi informacji rzecznej (RIS) obejmujące infrastrukturę zarządzania ruchem w ramach sieci wodnej śródlądowej: szacunkowy budżet wynoszący 10 mln euro;
– zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) służące realizacji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz cele w zakresie modernizacji ATM: szacunkowy budżet wynoszący 50 mln euro;
– autostrady morskie stanowiące realną alternatywę dla zatłoczonych dróg dzięki przeniesieniu transportu towarowego na szlaki morskie: szacunkowy budżet wynoszący 80 mln euro;
– inteligentne systemy transportowe (ITS), obejmujące europejską usługę opłaty elektronicznej (EETS), promujące intermodalność oraz poprawę bezpieczeństwa i niezawodności sieci: szacunkowy budżet wynoszący 50 mln euro.