Miliard na metro
Budowany obecnie centralny odcinek drugiej linii znajduje się w centrum miasta i ma 6,7 km długości. Składa się z 7 stacji oraz tunelu o długości 400 metrów, który łączy istniejącą linię metra z nową. EBI wspiera także rozbudowę istniejącej zajezdni metra w dzielnicy Kabaty, która ma pomieścić dodatkowy tabor przewidziany do obsługi nowej linii.

W ramach projektu zostaną zainstalowane także nowoczesne systemy telekomunikacji, poboru opłat oraz sterowania ruchem pociągów. Realizacja projektu już się rozpoczęła i ma zostać zakończona w 2014/2015 roku.

EBI promuje zrównoważony rozwój miast. Dzięki jego kredytowi dla warszawskiego metra poprawi się jakość usług transportu publicznego – będą szybsze, bardziej komfortowe i niezawodne. Metro porusza się w mieście znacznie szybciej niż inne środki transportu, dlatego też oczekuje się, że oszczędności czasu będą znaczące, szczególnie w tak zatłoczonej części miasta, jak centrum. Projekt tym samym zwiększy atrakcyjność miejskiego transportu publicznego.

Budowa nowej linii metra w Warszawie jest zgodna z polityką kredytową EBI w zakresie ochrony środowiska, jako że projekt ten zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, a w dłuższym okresie obniży poziom hałasu pochodzący z transportu. Przewiduje się, że mieszkańcy stolicy będą stopniowo rezygnować z poruszania się samochodami na rzecz bardziej atrakcyjnego transportu publicznego, co pomoże obniżyć poziomu emisji CO2 do nawet 42 000 ton rocznie.

Oprócz korzyści dla środowiska, projekt wspierany przez EBI stworzy nowe miejsca pracy. Planowany wzrost działalności metra będzie wymagał bowiem zatrudnienia dodatkowych kierowców, pracowników obsługi oraz pracowników biurowych.

źródło: Link