Migranci w Europie
Jak wziąć udział?

Wasza szkoła lub uczelnia musi się zarejestrować na stronie rejestracji Link .
Po zweryfikowaniu rejestracji przez koordynatorów krajowych, szkoła (uczelnia) uzyska login. Szkoła (uczelnia) może następnie zgłosić prace jednej lub większej liczby osób bądź zespołów w jednej lub większej liczbie kategorii.

Prace można nadsyłać do 21 czerwca 2013 roku.

Wejdź na stronę poświęconą konkursowi “Migranci w Europie” Link

Po zakończeniu fazy nadsyłania zgłoszeń prace zostaną ocenione najpierw przez krajowe jury. Każde krajowe jury wybierze 10 najlepszych prac w swoim kraju.

Następnie europejskie jury wybierze spośród finalistów krajowych 30 europejskich finalistów oraz 3 końcowych zwycięzców. Trzydzieści zakwalifikowanych do finału prac zostanie opublikowanych w serwisie internetowym i poddanych głosowaniu, które zadecyduje o przyznaniu nagrody publiczności.

Cztery zwycięskie szkoły lub uczelnie (po jednej z każdej kategorii i zdobywca nagrody publiczności) otrzymają nagrody po 10 000 euro.

Trzech reprezentantów każdej szkoły lub uczelni, która nadesłała jedną z trzydziestu finałowych prac, otrzyma zaproszenie do Brukseli na ceremonię wręczenia nagród i dwudniowy pobyt.

Podróż i zakwaterowanie zostaną opłacone przez Komisję Europejską.

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu multimedialnego „Migranci w Europie” jest stworzenie młodym twórcom i specjalistom ds. komunikacji możliwości refleksji na temat wkładu migrantów w życie współczesnego społeczeństwa europejskiego. Konkurs ma również służyć jako pierwszy krok w kierunku szerszej debaty oraz wymiany informacji i opinii.

Dodatkowe informacje

W czasach kryzysu i wysokiego bezrobocia migracja jest tematem trudnym. Na migrantów zrzuca się winę za wiele problemów, europejska polityka migracyjna nie zawsze działa dobrze, a pomyślne wieści i pozytywny przekaz z trudem przebijają się w mediach.

Nie da się jednak zaprzeczyć, że migracja zwiększa różnorodność społeczeństw, wzbogaca je i ożywia. Migranci wnoszą też dynamizm gospodarczy, przedsiębiorczość i nowe pomysły, a ponadto tworzą miejsca pracy.

Wbrew częstemu, błędnemu, przekonaniu legalni migranci nie odbierają pracy miejscowym pracownikom ani nie zaniżają płac. Mimo ogólnie wysokiej stopy bezrobocia w UE, w niektórych sektorach gospodarki widać coraz większy niedobór rąk do pracy oraz wymaganych umiejętności, które to braki wyrównać mogą właśnie migranci.

We współczesnej Europie, gdzie liczba ludności w wieku produkcyjnym maleje, migranci pomagają także zaradzić wyzwaniom demograficznym.

Świadcząc pracę i posiadając umiejętności, które w Europie są deficytowe, jak również zarabiając i wydając pieniądze, płacąc podatki, zakładając firmy oraz tworząc miejsca pracy, korzystając z usług i kupując produkty oferowane przez inne podmioty, migranci napędzają gospodarkę europejską.

źródło:
Link