„Migranci w Europie” – laureaci

Komisarz Cecilia Malmström ogłosiła nazwiska laureatów europejskiego konkursu multimedialnego „Migranci w Europie”, którego celem było skłonienie studentów sztuk pięknych, grafiki i komunikacji na uczelniach w całej UE do refleksji nad wkładem migrantów w społeczeństwa europejskie.

Zadaniem studentów było stworzenie pracy artystycznej, która wyrażałaby ich poglądy na temat migrantów w Europie i ukazywałaby rolę migrantów w Europie. Szkoły poproszono o nadesłanie jednej lub kilku prac w co najmniej jednej kategorii (plakat, zdjęcie i film). Do konkursu zgłosiło się 777 uczelni ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.

Komisarz Cecilia Malmström ogłosiła nazwiska laureatów europejskiego konkursu multimedialnego „Migranci w Europie”, którego celem było skłonienie studentów sztuk pięknych, grafiki i komunikacji na uczelniach w całej UE do refleksji nad wkładem migrantów w społeczeństwa europejskie.

Zadaniem studentów było stworzenie pracy artystycznej, która wyrażałaby ich poglądy na temat migrantów w Europie i ukazywałaby rolę migrantów w Europie. Szkoły poproszono o nadesłanie jednej lub kilku prac w co najmniej jednej kategorii (plakat, zdjęcie i film). Do konkursu zgłosiło się 777 uczelni ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.

Tegoroczni zwycięzcy to:

Najlepszy plakat: Better together, Andrea Raia, Fondazione Accademia di Comunicazione, Włochy

Najlepsze zdjęcie: Rue des Palmiers 80, Romy Cordivani, Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, Belgia

Najlepszy film: My family’s migrations, Nadja Haugas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Estonia

Nagroda publiczności: My family’s migrations, Nadja Hangas, Martin Siilak, Kuressaare Ametikool, Estonia

Chciałabym pogratulować wszystkim uczestnikom konkursu. Cieszę się, że tak wielu młodych zdolnych ludzi zdecydowało się uczestniczyć w konkursie. Zgadzam się z wieloma wizjami i pomysłami przedstawionymi w ich pracach. Pokazują one, że nasze poglądy na temat różnorodności i imigracji powinny opierać się na faktach, a nie błędnych przekonaniach – powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE do spraw wewnętrznych.

Zwycięskie prace i ich autorów można zobaczyć na stroniehttp://www.migrantsineurope.eu/.

Spośród 1 500 nadesłanych prac jury w każdym z uczestniczących państw wybrało prace, które przeszły do kolejnego etapu. Następnie jury europejskie wytypowało 27 finalistów, by spośród nich wyłonić trzech zwycięzców, po jednym w każdej kategorii (film, plakat i zdjęcie).

Prace finalistów pokazano szerokiej publiczności, która mogła zagłosować na swojego faworyta. Zdobywca największej liczby głosów otrzymał nagrodę publiczności.

Ceremonia wręczenia nagród z udziałem komisarz Cecilii Malmström odbyła się 14 października w budynku Komisji Berlaymont w Brukseli (sala Presidents’ Gallery). Wystawa prac finalistów potrwa do 31 października.

Każda z uczelni, której studenci zajęli pierwsze miejsce w jednej z trzech kategorii lub wygrali nagrodę publiczności, otrzymała nagrodę w wysokości 10 tys. euro − do wykorzystania na cele edukacyjne.

Ponadto w tym samym dniu Komisja zorganizowała konferencję poświęconą wizerunkowi migrantów w mediach z udziałem dziennikarzy, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, naukowców oraz osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki. Celem konferencji było zainicjowanie konstruktywnej debaty.

Kontekst

Oto niektóre dane liczbowe (zob. również wykresy dotyczące azylu i imigracji):

-Zgodnie z danymi pochodzącymi z Eurostatu w dniu 1 stycznia 2012 r. populacja całej UE wynosiła 503,7 mln (wzrost o 1,3 mln w porównaniu z rokiem 2011).
-Liczba ludności UE w wieku produkcyjnym (15–64 lata) w 2012 r. wynosiła 335,4 mln, a według prognoz w ciągu następnych 50 lat będzie spadać i w 2060 r. wyniesie 290,6 mln.
-Współczynnik obciążenia demograficznego osiągnął 26,8% w 2012 r. i zakłada się, że do 2060 r. wzrośnie on gwałtownie do poziomu 52,6%.
-20,7 mln obywateli krajów spoza UE mieszkających w Unii stanowiło około 4,1 % populacji UE ogółem.
-Łączna liczba wniosków o azyl w 2012 r. wzrosła o 9,7 % w porównaniu z rokiem 2011 r. i w sumie wyniosła jedynie ponad 330 tys. (znacznie poniżej poziomu z rekordowego pod tym względem roku 2001, kiedy złożono ich 425 tys.).

źródło i więcej informacji: Link