Miesiąc Dumy – list dyplomatów

Z okazji Miesiąca Dumy chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają społeczność LGBTQI+ oraz innych mniejszości w Polsce – napisali sygnatariusze listu przygotowanego z inicjatywy Ambasady USA. Pod dokumentem podpisali się m.in. przedstawiciele KE i Parlamentu Europejskiego.