Mentorki dla Szefowych
W Europie kobiety stanowią tylko 34,4% osób pracujących na własny rachunek. Aby było ich więcej, kobiety, które odniosły sukces w biznesie, będą udzielać wsparcia paniom, które założyły nową firmę w ciągu ostatnich 2 do 4 lat. Mentorzy będą udzielać adeptkom biznesu konkretnych porad dotyczących prowadzenia i rozwoju przedsiębiorstwa w tej początkowej, decydującej fazie, a także będą pomagać im w nabywaniu niezbędnych „miękkich” umiejętności i szkolić je. Sieć obejmie 17 państw w Europie i uczestniczyć w niej będzie 170 mentorów. Przedsiębiorczość jest dobrym rozwiązaniem dla kobiet, dając im elastyczność w godzeniu życia prywatnego i zawodowego, w szczególności w zakresie czasu i miejsca pracy. Co więcej, ze względu na kryzys gospodarczy wiele kobiet, które straciły pracę, mogły wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę, założyć własną firmę i stworzyć dla siebie miejsce pracy. – Bez wątpienia kreatywność i potencjał biznesowy kobiet to najbardziej niewykorzystane źródło wzrostu gospodarczego i nowych miejsc pracy w Europie. Ten potencjał nadal trzeba stymulować. W czasach kryzysu nie możemy sobie pozwolić na stratę takich możliwości. Większa liczba kobiet przedsiębiorców będzie oznaczać lepszą pozycję gospodarczą kobiet i szybszy wzrost gospodarczy – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorstwa. Więcej informacji: Link