Media w Cannes
Dnia 20 maja komisarz Vassiliou wręczy nagrodę programu MEDIA 2012 dla najlepszego filmu europejskiego irańskiemu reżyserowi Asgharowi Farhadiemu i jego francuskiemu producentowi Memento Films Production. Nagroda obejmuje dotację w wysokości 60 tys. euro przeznaczoną na realizację kolejnego filmu Farhadiego, który będzie kręcony jesienią w Paryżu i na jego przedmieściach. Wieczorem komisarz Vassiliou wejdzie po festiwalowych schodach, wyłożonych słynnym czerwonym dywanem i będzie uczestniczyła w projekcji jednego z europejskich filmów ubiegających się o Złotą Palmę.

Następnego dnia pani komisarz i przewodniczący festiwalu filmowego w CannesGilles Jacob będą gospodarzami otwartej dyskusji dotyczącej programu „Kreatywna Europa” obejmującego program MEDIA, który zakłada znaczne zwiększenie unijnych środków przeznaczonych na kinematografię i kulturę. –Nasz przyszły program, »Kreatywna Europa«, pomoże europejskiemu przemysłowi kinematograficznemu przezwyciężać trudności związane z cyfryzacją i globalizacją oraz nadal będzie wspomagał go w utrzymywaniu i propagowaniu różnorodności kulturowej i językowej Europy. Cieszę się, że stowarzyszenia zawodowe sektora kinematografii oraz uznani reżyserzy, aktorki i aktorzy wspierają nasz nowy program – stwierdziła komisarz Vassiliou.

Uważa się, że inwestowanie w sektor kultury i sektor kreatywny, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, może w znacznym stopniu przyczynić się do wyjścia z obecnego kryzysu gospodarczego – ze względu na wagę ekonomiczną tych sektorów i ich potencjał: ich wkład w unijny PKB wynosi obecnie nawet 4,5 % i zatrudniają one 8,5 mln osób w całej Europie. Sam europejski rynek audiowizualny jest wart ponad 100 mld euro i zapewnia w całej UE 1,2 mln miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji.

Dnia 22 maja Komisja organizuje również wydarzenie skupiające przedstawicieli krajowych i regionalnych funduszy kinematograficznych państw członkowskich i państw trzecich, aby debatować nad nowymi instrumentami finansowymi będącymi do dyspozycji przemysłu filmowego.

W ciągu 20 lat istnienia programu MEDIA filmy, które otrzymały wsparcie w jego ramach, zdobyły 12 Złotych Palm, 13 Grand Prix i 9 nagród dla najlepszego reżysera na festiwalu w Cannes.