Marie Curie zaprasza
Androulla Vassiliou, europejska komisarz odpowiedzialna za fundusz „Marie Curie”, powiedziała: W czasach dyscypliny budżetowej wydatki publiczne powinny być przeznaczane na strategie przynoszące największe korzyści obywatelom i gospodarce europejskiej. Stypendia „Marie Curie” finansują wysokiej jakości badania naukowe w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, które mogą doprowadzić do innowacji zmieniających życie milionów ludzi. Na przykład beneficjenci korzystający niedawno ze stypendiów programu „Marie Curie” prowadzą przełomowe badania naukowe nad lekiem zwalczającym wirusa zapalenia wątroby typu C i malarię.

Indywidualne stypendia „Marie Curie” wspierają mobilność naukowców w Europie i poza jej granicami, a także zachęcają najlepszych naukowców zagranicznych do prowadzenia badań w UE. – Do złożenia wniosku przekonały mnie prestiż programu działań „Marie Curie” oraz znakomite możliwości, jakie oferuje. Stypendium umożliwiło mi pracę w Londynie i stworzenie rozległej sieci międzynarodowych kontaktów – powiedział Armando Arias Esteban z Madrytu, który prowadził dwuletni europejski projekt badawczo-szkoleniowy w Imperial College.

Indywidualne stypendia będą nadal przyznawane w ramach nowych działań „Marie Skłodowska-Curie” stanowiących część programu „Horyzont 2020”, który rozpocznie się w 2014 r.

Aby złożyć wniosek kliknij tutaj: Link

źródło i więcej informacji: Link