Mamy prawo wiedzieć
Świadomość tego, jakie prawa przysługują nam jako obywatelom UE, ma zasadnicze znaczenie dla wykorzystywania możliwości, jakie oferuje Unia – jak na przykład możliwość zamieszkiwania i pracy gdziekolwiek na terytorium UE.

Wiele osób zbyt mało wie o swoich prawach, by móc swobodnie z nich korzystać. Z badania przeprowadzonego w 2010 roku wynika, że zaledwie 43 proc. osób wie , co oznacza pojęcie „obywatel Unii Europejskiej”, a prawie połowa twierdzi, że „nie są wystarczająco poinformowani o swoich prawach”.

Unijny program „Europa dla obywateli ” ma zapewnić obywatelom więcej informacji na temat przysługujących im praw oraz wspierać poczucie tożsamości europejskiej.

Obecny siedmioletni program kończy się w 2013 r. Jeżeli chodzi o kolejną rundę finansowania, która potrwa do 2020 r., Komisja proponuje przeznaczenie dużych kwot z budżetu programu (229 mln euro) na promowanie wiedzy o UE, jej wspólnych wartościach, historii i kulturze.

Dzięki tym funduszom obywatele będą również mogli zaangażować się w działalność obywatelską w ramach debat i dyskusji na temat wpływu UE na ich życie codzienne.

Jednym z przykładów podejmowanych działań jest program na rzecz partnerstwa miast. Z niego finansowane jest na przykład budowanie sieci kontaktów między gminami i realizacja wspólnych projektów lokalnych.

Ochrona praw obywateli

Podnoszenie świadomości jest częścią działań Komisji na rzecz przestrzegania praw obywateli w całej Unii – podobnie jak skuteczne egzekwowanie tych praw oraz uproszczenie ich stosowania w praktyce.

W sprawozdaniu na temat obywatelstwa z 2010 roku przedstawiono główne przeszkody, na jakie natrafiają osoby próbujące egzekwować swoje prawa, oraz 25 środków, jakie UE powinna podjąć w celu usunięcia tych przeszkód.

Wiele z nich zostało już podjętych. Komisja Europejska przedstawiła niedawno wniosek legislacyjny , w sprawie wzmocnienia prawa do ochrony konsularnej za granicą. Z kolei inny wniosek zawiera zalecenia dotyczące sposobów rozwiązywania transgranicznych problemów związanych z podatkiem od spadku.

Czym jest obywatelstwo europejskie?

Obywatel każdego państwa członkowskiego UE jest również obywatelem Unii. Oprócz uprawnień krajowych posiada on zatem dodatkowy zestaw praw, jakie gwarantują traktaty UE i Karta praw podstawowych UE.

Obywatele UE mogą mieszkać, pracować, podróżować lub wybrać się na zakupy w dowolnym miejscu w 27 państwach członkowskich – tak, jakby miejsce to leżało w ich kraju rodzinnym.

źródło: Link