Mamy finalistów!

Na konkurs “Rozwój ma wiele twarzy” wpłynęło 48 prac. Jury wyłoniło 19 najlepszych: 10 w kategorii „szkoły gimnazjalne” i 9 w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne”.

W kategorii “szkoły gimnazjalne” najlepsze prace nadesłali:

 1. Ambasadorowie pomarańczowej wstążki, Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Sztumie
 2. Grupa 5, Miejski Zespół Szkół w Porębie, Gimnazjum im. Stanisława Staszica
 3. nieobojętni, Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze
 4. 3B, Gimnazjum nr 3 im. Ignacego Krasickiego w Skierniewicach
 5. Pierwiastek z 9, Gimnazjum nr 9  im. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu
 6. GIM TV Young, Międzyszkolna Sekcja Filmowa przy Gimnazjum Nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler
 7. Szkolny Klub Europejski w Korytnicy, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy
 8. klimatyzatorzy, Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
 9. Wołów Team, Zespół Szkół Publicznych w Wołowie, Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Sybiraków
 10. Kaziki, Gimnazjum nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Będzinie

W kategorii “szkoły ponadgimnazjalne” wśród najlepszych znaleźli się:

 1. Grupa Filmowa Pozytywka, Zespół Szkół Technicznych im. Noblistów Polskich w Trzciance
 2. Team KAM, Liceum Ogólnokształcące nr III im. A. Mickiewicza we Wrocławiu
 3. Szkolne Towarzystwo Entuzjastów Reklamy, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku
 4. Dream Team – GIM TV Międzyszkolna Sekcja Filmowa, Gimnazjum Nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler
 5. 2GL, Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach
 6. Klasa 2E, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
 7. MyWyRazemWszyscy, Internat Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim
 8. Profilaktycy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
 9. “Na lepsze z Korczakiem”, V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

  W kategorii wiekowej „szkoły gimnazjalne” jury wybrało sześciu finalistów. Natomiast kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” jury wybrało pięć zespołów.

  O tym, kto zdobędzie główną nagrodę uczestnicy dowiedzą się podczas uroczystej ceremonii rozdania nagród 10 marca 2016 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

  W kategorii „szkoły gimnazjalne” finalistami zostali:

  • nieobojętni, Gimnazjum nr 7 im. UNICEF w Zielonej Górze
  • Pierwiastek z 9, Gimnazjum nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu
  • GIM TV Young, Międzyszkolna Sekcja Filmowa przy Gimnazjum Nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler
  • Szkolny Klub Europejski w Korytnicy, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy
  • klimatyzatorzy, Publiczne Gimnazjum nr 5 im.Aleksandra Kamińskiego w Opolu
  • Wołów Team, Zespół Szkół Publicznych w Wołowie, Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Sybiraków

  W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” w finale znaleźli się:

  • Szkolne Towarzystwo Entuzjastów Reklamy, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Radomsku
  • Dream Team – GIM TV Międzyszkolna Sekcja Filmowa, Gimnazjum Nr 2 w Głogowie im. Ireny Sendler
  • Klasa 2E, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
  • Profilaktycy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
  • “Na lepsze z Korczakiem”, V Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Tarnowie

  Nadesłane prace oceniło jury w składzie:

  1. Ewa Modzelewska – Koordynatorka projektu, Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  2. Katarzyna Pszczoła – Koordynatorka Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju, Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  3. Mikołaj Handzlik – Specjalista ds. mediów społecznościowych, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  4. Magdalena Trojanek, Grupa Zagranica
  5. Agnieszka Brzezińska – Kierownik ds. organizacyjnych, Centrum Edukacji Obywatelskiej
  6. Sylwia Żmijewska-Kwiręg – Koordynatorka programów obywatelskich, Centrum Edukacji Obywatelskiej
  7. Ewa Duda-Maciejewska, marketingowiec i socjolog, wykładowca SWPS, członkini Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SARZałożenia konkursu?

   Do konkursu mogli zgłosić się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Zadaniem uczniów było przygotowanie dwuminutowego spotu filmowego, który w prosty sposób miał ukazywać ideę współpracy rozwojowej i zachęcać odbiorców do zaangażowania się w inicjatywy na rzecz rozwoju.

   Kampania społeczna miała dotyczyć jednego spośród wybranych obszarów:

   • Edukacja
   • Zrównoważony ekologiczny wzrost gospodarczy, godna praca i przedsiębiorstwa
   • Bezpieczeństwo żywności (jak walczyć z głodem na świecie)
   • Demografia i migracja
   • Zrównoważony rozwój i zmiany klimatu
   • Pokój i bezpieczeństwo

   Film należało zamieścić w jednym z popularnych serwisów filmowych (np. YouTube, Vimeo).

   Częścią zadania konkursowego było również zaplanowanie i przeprowadzonej kampanii społecznej z wykorzystaniem powstałego spotu, która pogłębiłaby wiedzę odbiorców na temat współpracy rozwojowej i zachęciłaby do wspierania takiej formy pomocy. Działania podjęte w ramach konkursu należało opisać w formularzu opisu kampanii.

   Opis kampanii powinien był zawierać odpowiedzi na pytania pdf - 489 KB [489 KB] :

   1. Cele komunikacyjne, czyli co chcecie osiągnąć za pomocą kampanii?
   2. Grupa docelowa, czyli do kogo kierujecie przekaz?
   3. Główny przekaz, czyli jaka jest najważniejsza myśl/informacja. Którą chcecie przekazać?
   4. Wasze działania, czyli jak trafiliście do Waszych odbiorców?
   5. Efekty kampanii, czyli co osiągnęliście i jak to sprawdziliście?
   6. Dodatkowe informacje

   Na stronie internetowej, na której został zamieszczony film, należało umieścić następujący opis: Nasz film bierze udział w konkursie „Rozwój ma wiele twarzy”, ogłoszonym przez Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce. Konkurs nawiązuje do tematu Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Dowiedz się więcej na: www.rozwojmawieletwarzy.eu i na www.facebook.com/komisjaeuropejska, włącz się do dyskusji także na Twitterze lub Instagramie, używając #TwarzeRozwoju Autorzy: [Imię i nazwisko/ lub nazwa zespołu, nazwa szkoły, miejscowość.]

   

     pdf - 10 MB

   Nagrody

   Autorzy sześciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów pamiątkowych.

   • Wyróżnione zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 800 PLN.
   • Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 1000 PLN.
   • Nagrodami za zajęcie pierwszych miejsc w obydwu kategoriach wiekowych będą tablety o wartości ok. 1200 PLN.

   Organizatorami konkursu są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, przy wsparciu Grupy Zagranica. Konkurs i akcja objęte są Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

   Jak to było w poprzednich latach?

   W 2014 r. konkurs, pod hasłem “Strzał w dziesiątkę”, związany był z obchodami dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Chcieliśmy zachęcić młodzież do refleksji na temat miejsca Polski i jej roli w UE w przyszłości.

   W 2013 roku konkurs nosił nazwę „Nakręć się na wybory!” i nawiązywał do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jego celem było uświadomienie młodym ludziom, że Unii Europejskiej nie można budować bez jej obywateli, a Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich.

   W 2012 roku konkurs nosił nazwę „Bądźmy aktywni RAZEM”. Jego głównym założeniem było zwrócenie uwagi uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym. Naszym zamierzeniem było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej.

   W 2011 r. „Mój pierwszy krok w wolontariat” promował dobre praktyki i zachęcał do stworzenia katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy. W 2010 r. konkurs „Nie wykluczam!” poświęciliśmy walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco – nagrodziliśmy aż 9 zespołów! W 2009 r. rywalizacja odbywała się pod hasłem „Przybij piątkę!” i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga edycja konkursu pt. „Europa Wielu Kultur” odbyła się w 2008 r. i była związana z obchodzonym wówczas Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Konkurs zainaugurowaliśmy w 2007 r. pytaniem „Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?”

   Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu można znaleźć na stronach:

   Zajrzyj również na www.ceo.org.pl/koss/rozwojmawieletwarzy lub stronę KE w Polsce.

   Pytania kierujcie na adres: rozwoj@ceo.org.pl