Magisterka z Erasmusem
Pierwsze kredyty dla studentów odbywających studia magisterskie za granicą są obecnie dostępne w ramach programu gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich Erasmus+. MicroBank i Europejski Fundusz Inwestycyjny podpiszą porozumienie, które zapewni kredyty o wartości do 30 mln euro, objęte gwarancją Komisji Europejskiej za pośrednictwem programu „Erasmus+”. To pierwsze porozumienie zapewni wsparcie finansowe studentom hiszpańskim odbywającym studia magisterskie w jednym z 33 krajów biorących udział w programie Erasmus+ oraz studentom tych krajów odbywającym studia magisterskie w Hiszpanii.

Komisarz UE Tibor Navracsics z zadowoleniem przyjął podpisanie porozumienia i stwierdził: – Angażujemy się we wspieranie młodych utalentowanych Europejczyków, którzy pragną podjąć studia magisterskie za granicą. Kredyty na studia magisterskie w ramach programu „Erasmus+” umożliwiają studentom w Europie inwestowanie w edukację i przyszłość na korzystnych i przystępnych warunkach. Cieszymy się, że MicroBank stał się pionierem tego programu i oczekujemy, że w przyszłości będziemy mogli współpracować również z innymi instytucjami finansowymi w Europie.

Ogłaszając w pierwszej połowie br. zaproszenie banków do rejestracji Komisja Europejska iEFI uruchomiły program gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich w ramach Erasmus+. Na program przeznaczona zostanie kwota 500 mln euro z budżetu Erasmus+, co pozwoli na pozyskanie do 3 mld euro na kredyty dla młodych utalentowanych Europejczyków. Ogólnie program ma służyć wsparciem dla 200 tys. studentów, którzy pragną uzyskać dyplom magistra za granicą.

W ramach programu na roczne studia magisterskie przeznaczone zostanie do 12 tys. euro, a na studia w trybie dwuletnim — do 18 tys. euro. Komisja Europejska dopilnowała, aby kredyty te oferowane były na korzystnych warunkach. Na przykład nie będzie wymagane złożenie zabezpieczenia przez studentów lub ich rodziców, a ponadto kredyty będą charakteryzować się niską stopą procentową i przedłużonym okresem spłaty. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronach internetowych Erasmus+ Kredyty dla studentów studiów magisterskich i MicroBank.

Wszyscy studenci, którzy korzystają z dotacji, stypendiów lub kredytów w ramach programu „Erasmus+”, będą teraz mogli otrzymywać wsparcie i wskazówki od nowego Stowarzyszenia studentów i absolwentów Erasmus+ (ESAA), które zostanie powołane 12 czerwca br. podczas konferencji w Brukseli. Nowe stowarzyszenie będzie reprezentować ponad 3 mln studentów, którzy wezmą udział w programie „Erasmus+” do 2020 r. i skupiać będzie cztery istniejące stowarzyszenia i ich sieci lokalne (Stowarzyszenie studentów i absolwentów Erasmus Mundus, Erasmus Student Network, garagErasmus (gE) i OCEANS).

Program „Erasmus+“

Głównym celem programu Erasmus+ jest wspieranie modernizacji systemów kształcenia w Europie oraz doskonalenie umiejętności i zdolności studentów, aby zapewnić im odpowiednie zatrudnienie; ponadto program wspiera rozwój szkoleń oraz działań na rzecz młodzieży i sportu. W zleconym przez Komisję Europejską badaniu dotyczącym skutków unijnego programu wymiany studentów Erasmus potwierdzono korzyści płynące z mobilności studentów: absolwenci z doświadczeniem międzynarodowym mają o wiele większe szanse na rynku pracy i zazwyczaj charakteryzują się solidnymi umiejętnościami przekrojowymi, które są wysoce cenione przez pracodawców. UE jest zaangażowana w inwestowanie w tym obszarze — na siedmioletni program (2014-2020) przeznaczono budżet w wysokości 14,7 mld euro, co stanowi 40-proc. wzrost w porównaniu z poziomem wydatków w poprzednich okresach. Erasmus+ umożliwi ponad 4 milionom Europejczyków podjęcie studiów, szkolenie, zdobywanie doświadczenia zawodowego oraz uczestnictwo w wolontariacie za granicą. W ramach programu wsparcie otrzymują również transnarodowe partnerstwa między placówkami edukacyjnymi, szkoleniowymi i dla młodzieży. Ma to na celu promowanie współpracy i budowanie powiązań między sektorem kształcenia a rynkiem pracy.

Europejski Fundusz Inwestycyjny

Głównym zadaniem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest wspieranie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pomaganie im w uzyskaniu dostępu do finansowania. W ramach EFI finansowany jest kapitał wysokiego ryzyka i kapitał wzrostu, a ponadto opracowywane są gwarancje i instrumenty mikrofinansowe, które są ukierunkowane na ten segment rynku. Pełniąc tę funkcję, EFI zapewnia wsparcie dla inicjatyw UE w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Dalsze informacje:
Program Erasmus +

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Erasmus +

Profil Narodowej Agencji Erasmums+ w Polsce na Facebooku