Magisterka w konkursie
Konkurs skierowany jest do absolwentów takich kierunków, jak: stosunki międzynarodowe, europeistyka, politologia, historia, ekonomia, socjologia, administracja i prawo.

Główne nagrody to między innymi: staż w Brukseli, studia podyplomowe na dowolnym kierunku oraz dwie wycieczki do Brukseli. Są też nagrody rzeczowe oraz możliwość opublikowania fragmentów najlepszych prac na stronach internetowych partnera konkursu – Portalu Spraw Zagranicznych.

Prace powinny być nadsyłane do Punktu Informacyjnego Komisji Europejskiej Europe Direct przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz, w terminie do dnia 30 listopada 2012 r.Do nich dołączyć należy swoje dane adresowe (miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej).

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w 17 grudnia 2012 r.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych Unii Europejskiej (IV edycja 2012) organizują: Punkt Informacyjny Europe Direct – Bydgoszcz, Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodarki.

Głównym celem konkursu, nad którym patronat objęła Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce, jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej i licencjackiej, dotyczącej wymiaru politycznego, ekonomicznego i społecznego Wspólnoty oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Partnerami przedsięwzięcia są polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego: Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka, a także Portal Spraw Zagranicznych.

termin nadsyłania prac: 30 listopada 2012