Lotnicze konsultacje

Komisja opublikowała wstępną wersję zaleceń dotyczących pomocy państwa w zakresie finansowania publicznego portów lotniczych oraz linii lotniczych rozpoczynających swoją działalność.

Zgodnie z głównymi postanowieniami zawartymi w zaleceniach:

– Pomoc państwa na inwestycje w infrastrukturę portów lotniczych jest dozwolona, jeżeli istnieje rzeczywista potrzeba transportowa, a wsparcie publiczne jest niezbędne, by zapewnić dostępność danego regionu. Obecne zalecenia nie określają jednak zakresu dofinansowania inwestycji, natomiast w projekcie nowych zaleceń określono dozwolony maksymalny zakres pomocy ustalany na podstawie wielkości portu lotniczego, by zapewnić prawidłową równowagę pomiędzy inwestowaniem publicznym oraz prywatnym. Tym samym mniejsze porty lotnicze mają większe możliwości uzyskania dotacji niż w przypadku większych portów lotniczych.
– W kwestii pomocy operacyjnej, która nie jest możliwa w świetle obowiązujących zaleceń, Komisja wyraża zgodę na udzielenie takiej pomocy na okres przejściowy 10 lat, po spełnieniu określonych warunków, by zapewnić portom lotniczym odpowiednią ilość czasu na dostosowanie przyjętych przez nie modeli biznesowych. Wielkość pomocy operacyjnej będzie malała w tym okresie i będzie zależna od sytuacji finansowej danego portu lotniczego.
– Pomoc państwa na rozpoczęcie działalności dla linii lotniczych uruchamiających nowe połączenia jest dopuszczalna, jeżeli jest ona ograniczona w czasie. W projekcie nowych zaleceń uproszczono i dostosowano do aktualnej sytuacji na rynku warunki, na podstawie których przyznaje się liniom lotniczym pomoc na rozpoczęcie działalności.

źródło i więcej informacji: Link