LOT zgodnie z prawem
Od 2009 r. LOT jest w trakcie restrukturyzacji. Spółka próbuje poprawić swoją sytuację finansową poprzez sprzedaż spółek zależnych i skoncentrowanie się na swojej głównej działalności gospodarczej – transporcie pasażerskim i towarowym.

Postępowanie wszczęte przez Komisję dotyczyło sprzedaży LOT Services (świadczącej usługi obsługi naziemnej), LOT Catering i LOT Aircraft Maintenance Services (świadczącej usługi obsługi technicznej samolotów). Spółki te zostały nabyte przez podmioty państwowe z pominięciem procedury otwartego i przejrzystego przetargu. Komisja musiała zatem upewnić się, że sprzedaż nie zawierała ukrytych dotacji na rzecz LOT-u.

Komisja zbadała warunki transakcji, w szczególności cenę zakupu oraz wyceny spółek sporządzone przed transakcją. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że sprzedaży dokonano zgodnie z warunkami, jakie zaakceptowałby prywatny podmiot działający na warunkach rynkowych (test prywatnego inwestora – TPI). Sprzedaż nie zawierała więc elementu pomocy państwa.