List poparcia dla Marszu Równości we Wrocławiu

14 szefów placówek konsularnych we Wrocławiu oraz dyrektor Biura Parlamanetu Europejskiego we Wrocławiu i p.o. dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej podpisali list poparcia dla marszu równości, który odbędzie się 8 czerwca.

IDAHOT2024

List Otwarty

Z okazji świętowanego w czerwcu Miesiąca Dumy, a także Marszu Równości, który odbędzie się we Wrocławiu 8 czerwca, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Biuro Parlamentu Europejskiego wraz z szefami placówek konsularnych we Wrocławiu kierują wyrazy poparcia dla całej społeczności LGBTIQ na Dolnym Śląsku, w Polsce, Europie i na całym świecie.

Obchodzony w czerwcu Miesiąc Dumy przypomina nam, że wszyscy, bez względu na orientację, tożsamość seksualną czy cechy indywidualne, mają takie same prawa, w tym prawo do miłości. Takie założenie stanowi podstawę normatywną w każdym porządku demokratycznym. Składamy tym samym hołd osobom, które na przestrzeni lat nie ustają w wysiłkach walki o prawa osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych i queer, niejednokrotnie stając się ofiarami prześladowań, przemocy i nietolerancji, nie tylko indywidualnej, ale także instytucjonalnej. 

Dwie dekady po dołączeniu do europejskiej wspólnoty, nie możemy zaprzestać walki o przestrzeganie tych praw tak, aby każdy członek i każda członkini europejskiej wspólnoty mieli taki sam dostęp do realizowania swoich potrzeb, aspiracji i zamierzeń. W Polsce stopniowo poprawiają się wskaźniki dotyczące eliminowania dyskryminacji z życia publicznego, jednak zmiany zachodzą bardzo powoli w porównaniu z innymi krajami europejskimi.– Ukazuje to  opublikowany w marcu 2024 roku  raport „Unia równości. Między założeniami a rzeczywistością”. Dlatego też należy podkreślić wagę marszów równości, które odbywają się od maja do października w różnych miastach Polski, angażując rzesze młodych ludzi , zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach. 

„Nadeszła chwila, by pokazać młodym ludziom, że możemy zbudować kontynent, na którym mogą być sobą, kochać, kogo chcą, i mierzyć tak wysoko, jak tylko zapragną” – mówiła w ostatnim Orędziu o stanie Unii Ursula von der Leyen. Dążenie do urzeczywistnienia wartości równości i niedyskryminacji stanowi jeden z sześciu priorytetów Komisji Europejskiej mijającej kadencji, wpisanych w Strategię na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025. Tymi samymi wartościami kierowali się posłowie i posłanki Parlamentu Europejskiego, ogłaszając w 2021 r. Unię Europejską  strefą wolności dla osób LGBTIQ”.
 

Apelujemy zatem o bezwzględne przestrzeganie zasad równości i niedyskryminacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej w takim samym stopniu, nie tylko na zasadzie symbolicznych deklaracji.


Podpisano:

Martin Kremer, Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Krzysztof Bramorski, Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga we Wrocławiu

Jesús García-Nieto Moreno, Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii we Wrocławiu

Leszek Gaś, Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

Dr Jędrzej Jachira, Konsul Honorowy Republiki Chile we Wrocławiu

Martin Kaczmarski, Konsul Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu

Richard Stanislas Julien Kepinski, Konsul Honorowy Republiki Francji we Wrocławiu

Maria Keller, Konsul Honorowa Królestwa Danii we Wrocławiu

Tomasz Artur Kosoń, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej we Wrocławiu

Monika Przemysława Kwiatosz, Konsul Honorowa Republiki Włoskiej we Wrocławiu

Krystyna Mikulanka, Konsul Honorowa Republiki Malty we Wrocławiu

Waldemar Siemiński, Konsul Honorowy Republiki Estońskiej we Wrocławiu

Piotr Słoniński, Konsul Honorowy Królestwa Szwecji we Wrocławiu

Bogdan Spiż, Konsul Honorowy Stanów Zjednoczonych Meksyku

Małgorzata Węgrzyn-Wysocka, Konsul Honorowa Republiki Finlandii we Wrocławiu

Wojciech Wysocki, p.o. Dyrektora Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce